• Home
  • Usavršavajte se za jednu od 3 oblasti savremenog poslovanja

Usavršavajte se za jednu od 3 oblasti savremenog poslovanja

Usavršite se u oblasti koja vam se najviše dopada i ide vam najbolje! Na Visokoj školi za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo već tokom trogodišnjih ili četvorogodišnjih studija možete da se usavršite za neku od 3 poslovne oblasti:

Kako da izaberete oblast za sebe?

U svakom semestru postoji odrijeđeni broj izbornih predmeta i u zavisnosti od toga koju grupu, odnosno kombinaciju predmeta odaberete, možete specijalizovati svoja znanja i usavršiti se za zanimanja iz jedne od 3 navedenih oblasti savremenog poslovanja.

Na primer, ukoliko želite da se zaposlite u oblasti menadžmenta, najbolje je da specijalizujete svoja znanja i vještine tako što ćete odabrati grupu konkretnih stručnih predmeta za oblast Menadžment. Isto je i sa ostalim profilima.

Bez obzira da li ste se opredelili za trogodišnjie ili četvorogodišnje studije, možete izabrati ponuđenu grupu predmeta za određeni profil i usavršiti se za tu oblast.