Uručene prve diplome

Dijana i Igor Prerad prvi su studenti Visoke škole ITEP koji su stekli diplome visoke spreme nakon trogodišnjeg školovanja na ovoj visokoškolskoj ustanovi.

Diplome su svečano uručene u prostorijama fakulteta od strane direktora Visoke škole Dositej, Đokić dr Aleksandra.

Tom činu prisustvovali su i uvaženi profesori Vujadin dr Radomir i Ivković dr Dragan, kao i predstavnik studentske službe, Danijela Vranješ.

Nakon završetka trogodišnjeg školovanja, Dijana i Igor Prerad nastavili su školovanje na četvrtoj godini ove visokoškolske ustanove.

Čestitamo !

DSC01462
DSC01463