UDŽBENICI

MARKETING I INTERNET MARKETING

Dr Snježana Đokić

Dr Simonida Vilić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

ORGANIZACIONI DIZAJN

Dr Ranko Mijić

Dr Snježana Đokić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

MONETARNE I JAVNE FINANSIJE

Monetarne i javne finansijeDr Dijana Kremenović

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

ELEKTRONSKO I MOBILNO POSLOVANJE

Davor Radivojević

Mladen Radivojević

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

KNJIGE_MLJRDr Marija Knežević

Dr Aleksandar Đokić

Mr Nikola Atlagić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

POSLOVNO PRAVO

Dr Brana Komljenović

Dragan Todorović

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

Knjiga Istraživanje tržišta
Mr Jelena Jovović

Mr Srđan Jovanović

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA

_menadzment_informacionih_sistema
Davor Radivojević

Mladen Radivojević

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

SISTEM KVALITETA I EKOLOŠKI MENADŽMENT

_sistem_kvaliteta_lk
Dr Svetlana Dušanić-Gačić

Dr Aleksandar Đokić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

BREND MENADŽMENT U SAVREMENIM TRŽIŠNIM USLOVIMA

_brend_menadzment_dk
Dr Snježana Đokić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

POSLOVNA INFORMATIKA

itep_knjiga

Dr Mladen Radivojević

Davor Radivojević

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

ETIKA U POSLOVANJU

etika_u_poslovanju_desno_krilce

Dr Svetlana Dušanić Gačić

Dr Snježana Đokić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI MENADŽMENT

finansijska_trzista_i_berzanski_menadzment_levo_krilce
Dr Ranko Mijić

Dr Aleksandar Đokić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

MENADŽMENT U OSIGURANJU

menadzment_u_osiguranju_desno_krilce
Dr Nikola Vojvodić

Dr Aleksandar Đokić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

finansijsko_racunovodstvo_levo_krilce
Dr Ranko Mijić

Dr Slobodan Popović

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

OSNOVI STRATEŠKOG MENADŽMENTA

osm_levo_krilce
Dr Aleksandar Đokić

Dr Rajko Macura

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

MIKROEKONOMIJA

Mikroekonomija
Dr Slavko Karavidić,

Dr Dragan Ivković,

Dr Goran Kvrgić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

Istrazivanje_trzista
Mr Jelena Jovović

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

SOCIOLOGIJA I MENADŽMENT

Sociologija-i-menadzment
Prof. dr Smilja Rakas,

Dr Aleksandar Đokić.

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

EKOLOŠKI MENADŽMENT

Ekoloski-menadzment
Hewitt Roberts,

Garv Robinson.

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

OSNOVE MARKETINGA

Osnove-marketinga (1)
Dr Snježana Đokić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

STRATEŠKI MENADŽMENT

Strateski-menadzment_D (1)
Dr Aleksandar Đokić

Dr Rajko Macura

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

Marketing_L (1)MARKETING

HRESTOMATIJA

Dr Snježana Đokić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

KONCEPT, STRUKTURA I FUNKCIJE MENADŽMENTA

Koncept,-struktura-i-funkcije-menadzmenta_D (1)
Dr Božidar Stavrić

Dr Aleksandar Đokić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

RADNO PRAVO

Radno-pravo
Prof. dr Branka Komljenović

Mr Ana Komljenović

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

POSLOVNA MATEMATIKA

Matematika
ZBIRKA ZADATAKA SA ELEMENTIMA TEORIJE

Dr Nenad Stojanović

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

BREND MENADŽMENT

_Brend_menadzment_D
Dr Snježana Đokić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

POSLOVNO PRAVO

_Poslovno_pravo_L
Dr Brana Komljenović

Mr Ana Komljenović

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

E-BIZNIS I INTERNET POSLOVANJE

_E_biznis_D
Mladen Radivojević

Davor Radivojević

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

EKOLOŠKI MENADŽMENT

_Ekoloski_Menadzment_L
Dr Svetlana Dušanić Gačić

Dr Aleksandar Đokić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

ZBORNIK RADOVA 2019


Izdanje broj 1

Banja Luka, 2019

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

ZBORNIK RADOVA 2020

_Zbornik radova 2
Izdanje broj 2

Banja Luka, 2020

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo