Termini kolokvijuma za III i IV godinu

Oba kolokvijuma iz predmeta Pravo EU održaće se 25.12.2014. godine u 16 časova.

Oba kolokvijuma iz predmeta Radno pravo održaće se 25.12.2014. godine u 16 časova.