• Home
  • Studentski portal

Studentski portal

Šta je studentski portal?

Sistem projektovan i realizovan tako da omogući visok komfor studentima tokom školovanja na polju izvještavanja, razmjene informacija i znanja sa ostalim kolegama i nastavnim osobljem. Svaki student ima na raspolaganju 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, sopstveni portal na internetu koji se naprekidno održava i unapređuje.

Zašto studentski portal?

Primjenom ovakvog portala povezanog sa Informacionim Sistemom Visoke škole za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo se štedi dragocjeno vrijeme svih učesnika, koje bi inače, provodili u čekanjima po raznim službama, kupovini različitih formulara, popunjavanju istih i slično. Kreiranjem ovakvog sistema je omogućena neprekidna izgradnja i uvećavanje raspoložive baze znanja, koja se sastoji od prezentacija sa predavanja, testova, objavljenih radova, informacija vezanih za teme nastavnih planova, itd… Korišćenjem ovog portala, student raspolaže svim informacijama koje su mu neophodne za strateško upravljanje studiranjem.

Materijali sa predavanja

Nakon svakog predavanja, predavači direktno i automatski iz Informacionog sistema Visoke škole za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, postavljaju prezentacije na studentski portal. Na taj način student ima kompletan sadržaj predavanja kome može pristupati bez ograničenja. Ovo je veoma koristan vid publikovanja predavane materije, koji omogućava da se propuštena predavanja prate preko interneta. Takođe, ovime se izbjegava potreba za nepotrebnim prepisivanjem i hvatanjem bilješki na časovima, jer je sva predavana materija dostupna online, čime se sva pažnja studenta na času usmjerava na praćenje izlaganja.

Ispiti

Na ovom dijelu portala moguće je elektronskim putem izvršiti preliminarnu prijavu ispita koje student želi da polaže. Nakon isteka roka za prijave ispita može se vidjeti raspored polaganja sa terminima i salama u kojima će se obaviti polaganje, bez potrebe za dolaskom u školu radi dobijanja informacije o rasporedu polaganja. Nakon polaganja ispita student ima uvid u ocjene i rezultate koje je postigao na ispitu.

Kalendar nastave i raspored časova

U svakom trenutku studentima je na raspolaganju trenutno aktuelan raspored predavanja, vježbi i konsultacija. Takođe, preko ovog dijela portala je omogućen uvid u ukupni kalendar radnih dana, praznika, upisnih i ispitnih rokova.

Pregled obaveza

Korisnik u svakom trenutku na ovom podportalu može pogledati status obaveza koje je preuzeo u odnosu na sve predmete po nastavnom planu i programu, kao i svoja prava i obaveze prema školi.

Testovi za vježbanje

U obliku interaktivnih testova na internetu, predavači objavljuju testove kao vježbu i pomoć u savladavanju gradiva. Na taj način im je olakšano učenje, omogućeno brže napredovanje i uspješnije polaganje ispita.

Online biblioteka

Online biblioteka omogućava da se u svakom trenutku pogleda sadržaj i raspoloživost postojećih naslova u bibilioteci Visoke škole za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, kao i podatke o statusu knjige (iznajmljena ili ne), broju primjeraka u bibiloteci, opis knjige i sl. Student može rezervisati knjigu koja je trenutno iznajmljena.

Lični karton

Lični karton objedinjuje podatke studenata koje on može samostalno ažurirati čime obezbjeđuje njihovu tačnost. Takođe, student može mijenjati lozinku za pristup sistemu i tako obezbijediti sigurnost od neautorizovanog logovanja. Svi lični podaci su tajni i uvid u njih, osim studenta, imaju samo ovlašćeni zaposleni Visoke škole za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.

Pravila studija

Student ima priliku da u svakom trenutku pristupi ovom dijelu portala na kome se objavljuju pravila studija, prava i obaveza u procesu studija, ostala dokumentacija i uputstva. Na taj način se na jednostavan način obezbjeđuje stanje u kome je student informisan o svojim pravima i obavezama.

Uputstva za uspješnu poslovnu karijeru

Pripremili smo vam knjigu sa savjetima za poslovni uspjeh, napredovanje i visoku zaradu, bez obzira čime se bavite. Preuzmite knjigu »