• Home
  • STRUČNA LITERATURA

STRUČNA LITERATURA

MENADŽMENT

Menadzment1
Dr Aleksandar Đokić,

Dr Svetlana Dušanić Gačić,

Mr Vanja Šušnjar Čanković

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

 

METODOLOGIJA

Metodologija (1)
Dr Predrag Damnjanović,

Dr Aleksandar Đokić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

 

MENADŽMENT KVALITETA


Menadzment-kvaliteta
Dr Aleksandar Đokić,

Dr Radmila Bojanić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

 

 

PREDUZETNIŠTVO I ŽENE U PREDUZETNIŠTVU

Zene-u-preduzetnistvu
Dr Dragan Ivković

Dr Svetlana Dušanić Gačić

Dr Aleksandar Đokić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

 

IZBOR ŽIVOTNOG POZIVA

Izbor-zivotnog-poziva
Dr Rajko Macura,

Dr Aleksandar Đokić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

 

 

KREIRANJE BRENDA

Kreiranje-brenda
Dr Snježana Đokić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

 

 

 

POSLOVNA ETIKA

Poslovna-etika
Dr Aleksandar Đokić,

Dr Svetlana Dušanić Gačić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

 

ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Organizaciono-ponašanje
Dr Aleksandar Đokić

Dr Snježana Đokić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

 

 

MENADŽMENT

Menadzment (1)
Dr Aleksandar Đokić,

Dr Dragan Ivković

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

 

 

PREDUZETNIŠTVO & INOVACIJE

Preduzetnistvo_i_inovacije
Dr Aleksandar Đokić,

Dr Dragan Ivković,

Mr Nikola Atlagić.

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

 

PREDUZETNIŠTVO & LIDERSTVO

Dositej_knjiga
Dr Dragan Ivković

Dr Aleksandar Đokić

Dr Boško Mandić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

 

POSLOVNA ETIKA, GLOBALIZACIJA I KULTURA POSLOVANJA

_Poslovna_Etika
Dr Svetlana Dušanić Gačić

Dr Snježana Đokić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

 

 

PRIMJENA POSLOVNE ETIKE

_Primjena_poslovne_etike (1)
Dr Svetlana Dušanić Gačić

Dr Snježana Đokić

Izdavač:

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo