• Home
 • SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE – Budite uspješni na internacionalnom tržištu!

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE – Budite uspješni na internacionalnom tržištu!

 • Želite da se zaposlite u inostranstvu?
 • Tržište na kome poslujete postalo vam je tijesno? Želite da proširite poslovanje?
 • Ili vaša kompanija izlazi na međunarodno tržište i vi morate da idete u korak sa promjenama?
 • Izvozite na inostrano tržište ili uvozite strane proizvode i želite da ostvarujete veći profit?
 • Želite da radite za multinacionalnu kompaniju?
 • Ili već radite u multinacionalnoj kompaniji i želite da napredujete na poslu?
 • Želite da pokrenete sopstveni internacionalni biznis?
 • Tražite dobro plaćen posao i želite da budete konkurentniji na tržištu rada?

Usavršavajte se iz oblasti Spoljnotrgovinskog poslovanja i postići ćete sve što želite!

Danas se uspjeh mjeri nivoom saradnje sa inostranstvom i uspjehom na međunarodnom planu. Nacionalno tržište više nije merilo. Ono je za pojedine kompanije postalo veoma usko, a dostignuća jedne nacionalne privrede ograničavajuća, te se javlja potreba za inostranim kapitalom ili plasiranjem proizvoda i usluga na inostrano tržište.

Sa druge strane, stručnjaku koji vlada svim vještinama iz oblasti spoljne trgovine i poslovanja, domaće tržište uglavnom ne može da ponudi dovoljno izazova, zanimljivih angažmana, ali ni dovoljno visoku zaradu. Zato je logična i opravdana želja za zaposlenjem u inostranstvu ili želja da se radi u multinacionalnim kompanijama, koje mu sve ovo obezbijeđuju.

Prema tome, nije moguće ostati u okvirima nacionalnog tržišta, već je za veće uspjehe i profite neophodno plasirati svoja znanja i vještine, ali i proizvode i usluge na internacionali plan.

Na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, usmjeravanjem na oblast Spoljnotrgovinsko poslovanje, opremićete se znanjima za uspješno poslovanje na međunarodnom tržištu, bilo kao pojedinac ili kao kompanija. Imaćete priliku da radite u inostranstvu, izdvojite se kao lider na internacionalnom tržištu i zarađujete kao i vaše kolege u inostranstvu.

Kako da postanete lider na međunarodnom tržištu?

Studiranjem na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo i usavršavanjem iz oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja, upoznaćete se sa osnovnim principima i pravilima poslovanja na međunarodnom nivou, najboljim načinima da iskoristite inostrani kapital

Osim opštih znanja iz oblasti marketinga i prodaje, finansija i računovodstva, menadžmenta ljudskih resursa, odnosa s javnošću, menadžmenta projekata i primene IT-a u poslovanju, specijalizovanjem za oblast spoljne trgovine, steći ćete znanja i vještine za vođenje poslovanja na međunarodnom nivou, među kojima su:

 • Istraživanje tržišta
 • Bankarsko poslovanje i platni promet
 • Spoljnotrgovinsko poslovanje
 • Globalna ekonomija i poslovna diplomatija
 • Upravljanje investicijama

PPPogledajte kompletan plan i program za usavršavanje iz oblasti Spoljnotrgovinskog poslovanja >>

 

Naučićete da poslujete u skladu sa međunarodnom regulativom, jer da biste bili uspješni u određenoj igri, morate znati njena pravila. Morate upoznati tržište da biste ga osvojili.

Zato ćete se tokom školovanja upoznati sa pravnim okvirima različitih zemalja, njihovim poslovnim kulturama i najznačajnijim oblicima interkulturne i diplomatske komunikacije. Naučićete kako da iskoristite različite izvozne i poreske olakšice, subvencije i inostrane investicije.

Takođe, ovladaćete zakonitostima ekonomije na globalnom nivou, kao i strategijama upravljanja finansijama i investicijama. Jer, poslovanje na tržištu širem od nacionalnog donosi nove mogućnosti zarade, ali je neophodno znati kako da ih iskoristite na najbolji način i da izbegnete rizike koji sa sobom donose poslovanje na internacionalnom tržištu.

Naučićete da analizirate inostrano i globalno tržište, kao i da prepoznate šta žele potrošači u inostranstvu i na koji način se razlikuju od domaćih kupaca, kao i kako da na osnovu toga plasirate svoje proizvode i usluge.

Pored toga, naučićete uspješno da upravljate međunarodnim projektima i da ih vodite od zamisli do realizacije. Jer, kvalitetno vođenje projekta može da uveća profit kompanije i za više od 250%, a na međunarodnom planu zarada se na osnovu tog rasta može uvećati i nekoliko puta.

Sva znanja koja ćete usvojiti, pomoći će vam u donošenju racionalnih i profitabilnih poslovnih odluka, primjenjivih kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou.

Gdje ćete moći da radite?

Plan i program za usavršavanje iz oblasti Spoljnotrgovinsko poslovanje namijenjen je osobama koje žele da grade karijeru kao menadžeri na internacionalnom planu, gdje god da rade. Jer, stručan menadžer je cijenjen i odlično plaćen svugdje u svijetu, a usavršavanjem u ovoj oblasti postaćete upravo jedan takav.

Po završetku studijskih programa Visoke škole za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, studenti stiču zvanja diplomiranog ekonomiste sa 180 ECTS bodova, odnosno diplomiranog ekonomiste sa 240 ECTS bodova. Zahvaljujući tome, pred vama će biti širok opseg mogućnosti.

Moći ćete da se zaposlite u inostranstvu i zarađujete kao i ostali stručnjaci iz vaše oblasti svugdje u svijetu. Vaš rad nikada neće biti potcijenjen. Takođe, moći ćete da radite i u multinacionalnoj kompaniji ili inostranoj kompaniji iz bilo koje oblasti poslovanja. Zahvaljujući svojim znanjima i vještinama, vrlo lako ćete biti u prilici da u takvoj kompaniji napredujete na hijerarhijskoj ljestvici i u pogledu zarade.

Imaćete dovoljno stručnosti da svoje proizvode i usluge plasirate na inostrano tržište ili da obogatite svoju ponudu proizvodima iz inostranstva i da pritom odlično zarađujete. Imaćete priliku da pokrenete sopstveni posao i njime se oprobate na međunarodnom planu.

Naime, jednom kada naučite osnove spoljnotrgovinskog poslovanja i upoznate strategije, taktike i alate ispravnog upravljanja, moći ćete da ih primijenite i na domaćem i na međunarodnom terenu.

Učite od kuće ili sa posla

Za sve studente koji zbog obaveza ne mogu redovno dolaziti na nastavu, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo osmislila je jedinstvenu e-learning tehnologiju koja im obezbijeđuje pohađanje nastave na daljinu, po najvišim standardima kvaliteta obrazovanja.

Zahvaljujući softverski podržanoj nastavi, možete slušati predavanja preko interneta, čitati materijale, rješavati testove i zadatke, raditi sa profesorima i konsultantima, kao da ste u učionici.

Uputstva za uspješnu poslovnu karijeru

Pripremili smo vam knjigu sa savjetima za poslovni uspjeh, napredovanje i visoku zaradu, bez obzira čime se bavite. Preuzmite knjigu »