ŠKOLARINE

NOVE POGODNOSTI PRILIKOM PLAĆANJA ŠKOLARINE ZA ŠKOLSKU 2013/14. GODINU

Školarina za osnovne akademske studije za školsku 2013/14. godinu, od 2000,00 KM, ove godine može da se uplati po sledećoj dinamici:

 • prilikom upisa potrebno je da se uplati 200,00 KM (umjesto dosadašnjih 400,00 KM),
 • preostali iznos od 1800,00 KM potrebno je uplatiti u narednih 12 jednakih mjesečnih rata po 150,00 KM.

Odgovore na pitanja šta školarina pokriva, koje su pogodnosti plaćanja, kao i žiro račune Škole na koje je potrebno da se izvrše uplate, možete naći u donjem tekstu.

ŠKOLARINA ZA ŠKOLSKU 2012/13. GODINU

Školarina za osnovne akademske studije za školsku 2012/13. godinu iznosi 2000,00 KM i pokriva troškove: nastave, ispita, korištenja ispitne literature, biblioteke, čitaonice, kabineta informatike i interneta, i sve troškove upisa i ovjere semestra.

Popusti u plaćanju:

 • odobrava se popust od 10% studentima koji cjelokupni iznos školarine uplate prilikom upisa u tekuću školsku godinu,
 • odobrava se popust od 50% studentima koji su sva četiri razreda srednje škole završili odličnim uspjehom,
 • popust od 50% odobrava se i djeci palih boraca.

Uplatu školarine student će izvršiti u korist tekućeg računa Škole broj:

 • 562-00681084632-92 NLB Razvojna banka, ili
 • 568-16318000002-72 Banka Srpske.

Plaćanje može da se vrši u jedanaest rata po sledećoj dinamici:

1.

prva rata

400,00 KM

prilikom upisa jun-jul

2.

druga rata

160,00 KM

najkasnije do septembar

3.

treća rata

160,00 KM

najkasnije do oktobar

4.

četvrta rata

160,00 KM

najkasnije do novembar

5.

peta rata

160,00 KM

najkasnije do decembar

6.

šesta rata

160,00 KM

najkasnije do januar

7.

sedma rata

160,00 KM

najkasnije do februar

8.

osma rata

160,00 KM

najkasnije do mart

9.

deveta rata

160,00 KM

najkasnije do april

10.

deseta rata

160,00 KM

najkasnije do maj

11.

jedanaesta rata

160,00 KM

najkasnije do jun

 

 

 

 

 

 

Školarina za diplomske – master studije za školsku 2012/13. godinu, u saradnji sa Visokom školom za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo – PEP, Beograd, iznosi 2600,00 KM. Studijski programi:

 • STUDIJSKI PROGRAM MASTER STUDIJA POSLOVNA EKONOMIJA I PREDUZETNIŠTVO
 • STUDIJSKI PROGRAM MASTER STUDIJA MENADŽMENT U SPORTU

Uplatu školarine student će izvršiti u korist tekućeg računa Škole broj:

 • 562-00681084632-92 NLB Razvojna banka, ili
 • 568-16318000002-72 Banka Srpske.

Plaćanje se vrši u deset rata po sledećoj dinamici:

1.

prva rata

800,00 KM

prilikom upisa jun-jul

2.

druga rata

200,00 KM

najkasnije do oktobar

3.

treća rata

200,00 KM

najkasnije do novembar

4.

četvrta rata

200,00 KM

najkasnije do decembar

5.

peta rata

200,00 KM

najkasnije do januar

6.

šesta rata

200,00 KM

najkasnije do februar

7.

sedma rata

200,00 KM

najkasnije do mart

8.

osma rata

200,00 KM

najkasnije do april

9.

deveta rata

200,00 KM

najkasnije do maj

10.

deseta rata

200,00 KM

najkasnije do jun