• Home
 • Saznajte da li je ovo školovanje baš za vas i da li će vam donijeti uspjeh

Saznajte da li je ovo školovanje baš za vas i da li će vam donijeti uspjeh

Odgovaranjem na ovih 11 pitanja možete utvrditi kakva škola odgovara vašem trenutnom statusu, očekivanjima i ciljevima, kao i to koliko vam školovanje može pomoći da ostvarite ono što želite.

Na osnovu vaših odgovora, dobićete našu stručnu procjenu u roku od najviše 24 sata.

  1. Šta očekujete od svoje karijere:
  Izaberite jedan odgovor.

  2. Posao o kome maštate zahtijeva:
  Izaberite jedan odgovor.

  3. Očekujem da najtraženije vještine u budućnosti budu:
  Izaberite jedan odgovor.

  4. Studije bi trebalo da mi obezbijede:
  Izaberite jedan odgovor.

  5. Kako se usavršavate u vještini komunikacije, ubeđivanja, predstavljanja, prodaje i pregovaranja?
  Izaberite jedan odgovor.

  6. Koja oblast vas najviše zanima?
  Rangirajte odgovore od 1 (najmanje važno) do 5 (najvažnije)

  7. Koliko vremena možete posvetiti učenju tokom školovanja?
  Izaberite jedan odgovor.

  8. Koliko ste do sada upoznali rad drugih škola, shodno željama koje imate?
  Izaberite jedan odgovor.

  9. Šta očekujete od nastavnog programa za koji se odlučite?
  Izaberite jedan odgovor.

  10. Koji način školovanja vam najviše odgovara?

  11. Šta vas najviše koči da odaberete oblast u kojoj želite da se obrazujete:
  Izaberite jedan odgovor.

 • Ime:
  Prezime:
  E-mail:
  Telefon: