• Home
  • ITEP je postao član Američke trgovinske komore u Bosni i Hercegovini (AmCham BiH)

ITEP je postao član Američke trgovinske komore u Bosni i Hercegovini (AmCham BiH)

Kompanija LINK group, koja je osnivač ITEP vioke škole, postala je član Američke trgovinske komore u Bosni i Hercegovini (AmCham BiH) i tako proširila svoja mnogobrojna partnerstva učešćem u još jednoj važnoj organizaciji u regionu.

Ovim članstvom ITEP visoka škola je postala dio prestižne AmCham svjetske mreže. Saradnja će imati bitnu ulogu u poboljšanju poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini, kao i u promovisanju visokih standarda obrazovanja u čitavom regionu.

Saradnja

AmCham zajednica okuplja najuspješnija preduzeća i organizacije iz svih sektora privrednog i društvenog života. Komora ujedinjuje pravne i konsultantske kompanije, ICT kompanije, agencije za odnose s javnošću, marketing i oglašavanje, kao i neprofitne i obrazovne organizacije i ustanove.

Organizacija AmCham BiH član je Američke trgovinske komore, jedne od najvećih svjetskih organizacija, koja zastupa interese preko 3 miliona registrovanih kompanija u svim sektorima i dijelovima svijeta. Američka trgovinska komora njeguje razvijena partnerstva sa različitim kompanijama, od onih najmanjih, do velikih internacionalnih korporacija među kojima je i LINK group.