Rok za prijavljivanje ispita u junu

Za junski ispitni rok ispiti mogu da se prijave od od 20.5. do 10.6.2015. godine.