• Home
 • Raspored polaganja ispita

Raspored polaganja ispita

Raspored polaganja ispita u OKTOBRU:

Srijeda, 7.10.2015.

 • Međunarodne finansije u 16h
 • Finansijski menadžment u 16:30h

 

Raspored polaganja ispita u SEPTEMBRU:

Petak, 11.9.2015.

 • Menadžment ljudskih resursa u 15h

Ponedeljak, 14.9.2015.

 • Sociologija menadžmenta u 16h
 • Osnove menadžmenta u 17h
 • Preduzetništvo u 16h
 • Ekološki menadžment u 16h

Utorak, 15.9.2015.

 • Poslovno pravo u 16h
 • Računovodstvo u 16h
 • Pravo EU u 16h
 • Radno pravo u 16h
 • Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja u 16h

Srijeda, 16.9.2015.

 • Istraživanje tržišta u 16h
 • Finansijski menadžment u 16h
 • Međunarodne finansije u 16.30h

Četvrtak, 17.9.2015

 • Mikroekonomija u 16h

Petak, 18.9.2015.

 • Marketing u 16h

Ponedeljak, 21.9.2015.

 • Poslovna matematika u 16h
 • Poslovna statistika u 16h
 • Kvantitativni modeli biznisa u 16h

 

Raspored polaganja ispita u JULU:

Ponedeljak 13.07. u 16h

 • Istraživanje tržišta
 • Finansijski menadžment
 • Međunarodne finansije

Utorak 14.07. u 16h

 • Poslovna ekonomija
 • Marketing
 • Poslovna etika

Srijeda 15.07. u 16h

 • Sociologija i menadžment
 • Monetarne i javne finansije
 • Finansijske tržišta i berzanski menadžment
 • Menadžment javnog sektora
 • Mala i srednja preduzeća

Četvrtak 16.07. u 16h

 • Mikroekonomija

Petak 17.07. u 16h

 • Menadžment ljudskih resursa

Ponedeljak 20.07. u 16h

 • Preduzetništvo
 • Poslovna statistika
 • Kvantitativni modeli biznisa

Utorak 7.7.2015.

 • Finansijsko računovodstvo (16h)
 • Menadžment informacioni sistemi (16h)
 • Poslovno pravo (16.30 h)
 • Pravo EU (17h)
 • Radno pravo (17.15h)
 • Međunarodna ekonomija i finansije (17h)
 • Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja (17h)
 • Poslovna informatika (17h)
 • Elektronsko poslovanje (17h)

Raspored polaganja ispita u JUNU:

15.6.2015. (ponedeljak):

 • Marketing (16h)
 • Finansijski menadžment (16h)
 • Međunarodna ekonomija i finansije (16h)

16.6.2015. (utorak):

 • Sociologija menadžmenta (16h)
 • Istraživanje tržišta (16h)

17.6.2015. (srijeda):

 • Osnovi menadžmenta (16.30h)
 • Menadžment ljudskih resursa (16h)

18.6.2015. (četvrtak):

 • Poslovni engleski jezik (16h)
 • Preduzetništvo (16h)
 • Finansijsko računovodstvo (16h)
 • Ekološki menadžment (16h)

19.6.2015. (petak):

 • Poslovna statistika (16h)
 • Mikroekonomija (16h)
 • Poslovna matematika (16h)
 • Kvantitativni modeli biznisa (17h)

22.6.2015. (ponedeljak):

 • Poslovna ekonomija (16h)
 • Poslovna etika (16h)

24.6.2015. (sreda):

 • Međunarodne finansije (16h)
 • Akcionarstvo i hartije od vrijednosti (16h)
 • Međunarodni finansijski menadžment (16h)

Uputstva za uspješnu poslovnu karijeru

Pripremili smo vam knjigu sa savjetima za poslovni uspjeh, napredovanje i visoku zaradu, bez obzira čime se bavite. Preuzmite knjigu »