Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku (grupa A)

Raspored za prvu godinu:

Mikroekonomija                                    10.09.2013.    u 16 časova

Poslovna statistika                               10.09.2013.    u 16.30 časova

Raspored za drugu godinu:

Poslovna ekonomija                            05.09.2013.    u 16 časova

Preduzetništvo                                      05.09.2013.    u 16 časova

Istraživanje tržišta                               06.09.2013.    u 16 časova

Marketing                                                 10.09.2013.    u 16 časova