Raspored polaganja ispita u oktobarskom ispitnom roku

Raspored za prvu godinu:

Mikroekonomija                                    18.10.2013.    u 16 časova

Raspored za drugu godinu:

Preduzetništvo                                      21.10.2013.    u 16 časova

Poslovna ekonomija                            22.10.2013.    u 16 časova

Marketing                                                 30.10.2013.    u 16 časova