Raspored polaganja ispita u junu

3.6.2014.        

Matematika u 16h

Informatika  u 16h

5.6.2014.        

Preduzetništvo u 16h

Elektronsko poslovanje u 16h

10.6.2014.      

Poslovno pravo u 16h

Poslovna ekonomija u 16h

Makroekonomija u 17h

Menadžment javnog sektora u 17h

11.6.2014.      

Mikroekonomija u 16h

Mala i srednja preduzeća u 17h

Spoljnotrgovinsko poslovanje u 17h

Poslovna statistika u 16h

Marketing u 17h

Finansijska tržišta i berze u 17h

Finansijsko računovodstvo u 16h

13.6.2014.    

Istraživanje tržišta u 16h

16.6.2014.    

Menadžment ljudskih resursa u 16h

Sociologija u 16h

Strateški menadžment u 17h

Poslovna etika u 17h

Finansijski menadžment u 16h

Monetarne i javne finansije u 17h

17.6.2014.    

Menadžment u 16h

25.6.2014.

Engleski jezik u 17h