Raspored polaganja ispita u junsko-julskom roku – grupa A

Raspored za prvu godinu:

Mikroekonomija                                    13.06.2013.    u 16 časova

Sociologija menadžmenta                 17.06.2013.    u 16 časova

Poslovna statistika                               24.06.2013.    u 16 časova

Poslovni engleski jezik                        27.06.2013.    u 17 časova

Raspored za drugu godinu:

Poslovna ekonomija                            13.06.2013.    u 16 časova

Menadžment ljudskih resursa          17.06.2013.    u 17 časova

Preduzetništvo                                       19.06.2013.    u 16 časova – ispit pomjeren za 28.06. u 16 h

Istraživanje tržišta                               24.06.2013.    u 16 časova