Raspored polaganja ispita u julu

2.7.2014.

Mikroekonomija u 16h

Menadžment malih i srednjih preduzeća u 16h

Spoljnotrgovinsko poslovanje u 16h

Poslovna ekonomija u 16h

Makroekonomija u 16h

Menadžment javnog sektora u 16h

3.7.2014.

Strateški menadžment u 16h

Poslovna etika u 16h

Sociologija u 16h

Menadžment ljudskih resursa u 16h

4.7.2014.

Engleski jezik u 17h

 8.7.2014.

Preduzetništvo u 16h

Elektronsko poslovanje u 16h

Poslovno pravo u 16.30h

9.7.2014.

Poslovna statistika u 16h

Marketing u 16.30h

Finansijska tržišta i berzanski menadžment u 16.30h

Monetarne i javne finansije u 16.30h

Finansijski menadžment u 17h

Finansijsko računovodstvo  17.15h

10.7.2014.

Istraživanje tržišta u 16h