Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku

Menadžment (prva godina)                         16.01.2014.  u  16h

Strateški menadžment (druga godina)    17.01.2014.  u  16h

Poslovna etika (druga godina)                    20.01.2014.  u  16h

O terminima ostalih ispita biće naknadno obavještenje.