Raspored polaganja ispita u februaru

11.2.2015. u 16 časova:

Akcionarstvo i hartije od vrijednosti

Međunarodni finansijski menadžment

16.2.2015.

Osnove menadžmentaa u 16 časova

Strateški menadžment u 16.30 časova

17.2.2015.

Poslovna etika u 16 časova

18.2.2015.

Poslovna informatika u 16 časova

24.2.2015. u 16 časova

Makroekonomija

Menadžment javnog sektora

Menadžment malih i srednjih preduzeća

26.2.2015. u 16 časova

Marketing

Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja

2.3.2015. u 16 časova

Monetarne i javne finansije u 16 časova

Finansijska tržišta i berzanski menadžment u 16 časova

Radno pravo u 16 časova

Pravo EU u 16.30 časova