Raspored polaganja ispita u aprilu

Prva godina

Poslovna informatika                                                   22.04.2014.  u  16h

Makroekonomija                                                            28.04.2014.  u  16h

Poslovna matematika                                                   30.04.2014.  u  16h

Druga godina

Marketing                                                                        22.04.2014.  u  16h

Menadžment malih i srednjih preduzeća            28.04.2014.  u  16h

Treća godina

Monetarne i javne finansije                                      22.04.2014.  u  16.30h

Spoljnotrgovinsko poslovanje                                28.04.2014.  u  16.30h

Menadžment javnog sektora                                    28.04.2014.  u  16.30h

Finansijska tržišta                                                        30.04.2014.  u  16h