Raspored ispita u aprilu

06.04. (ponedeljak):

Marketing u 15.30h

07.04. (utorak):

Osnovi menadžmenta u 15.30h

Strateški menadžment u 16h

Poslovna etika u 16.20h

15.04. (srijeda) u 15.30h:

Akcionarstvo i hartije od vrijednosti

Međunarodni finansijski menadžment

21.04. (utorak):

Poslovna matematika u 15.30 h

23.4. (četvrtak):

Monetarne i javne finansije u 15.30h

28.4. (utorak) u 16h:

Finansijska tržišta

Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja

Menadžment javnog sektora

Menadžment malih i srednjih preduzeća