Prijava ispita za junsko-julski rok

Poštovani studenti, prijava ispita za junsko-julski ispitni rok akademske 2012/13. godine trajaće u periodu od 27. maja (ponedeljak) do 07. juna (petak) 2013. godine, od 09 do 17 časova u prostorijama Studentske službe.

  • Uslov za prijavu ispita za junsko-julski rok je uplaćen cjelokupni iznos školarine.
  • Studenti su dužni da lično prijave ispite u terminu koji je određen za ispitni rok.
  • Ukoliko ne ispoštuju tu obavezu, naknadna prijava se plaća 15 KM po ispitu.
  • Prva prijava i izlazak na ispit su besplatni, svaka naredna prijava plaća se 10 KM po ispitu.
  • Ukoliko student prijavi ispit, a ne izađe na isti u ispitnom roku za koji je podnio prijavu, u narednom ispitnom roku prijava istog ispita smatraće se kao druga i student je u obavezi da plati prijavu.
  • Studenti koji su djeca palih boraca i stipendisti imaju besplatnu prvu i drugu prijavu ispita, svaka naredna se plaća 10 KM ako nisu položili ispit ili iz nekog razloga nisu izašli na ispit a prijavili su ga.