Prijava ispita za januarski ispitni rok

Prijava ispita za januarski ispitni rok trajaće u periodu od 09.12. do 25.12.2013. godine svaki radni dan od 10 do 16 h. Svaka naknadna prijava ispita plaća se 15 KM. Uslov za  prijavu ispita je dokaz o uplaćenim obavezama školarine zaključno sa decembrom.