• Home
  • Prelazak sa drugih fakulteta i visokih škola

Prelazak sa drugih fakulteta i visokih škola

Kako bismo izašli u susret zahtjevima studenata koji žele da nastave studije na Visokoj školi za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, omogućili smo jednostavan prelazak sa drugih škola i fakulteta.

Maksimalno pojednostavljena procedura prelaska na ITEP visoku školu sa drugih škola i fakulteta

Student prilaže uvjerenja o položenim ispitima na drugom fakultetu ili visokoj školi, kao i molbu za njihovo priznavanje. Uz to, studenti su u obavezi da dostave nastavni plan i program prethodnog fakulteta ili visoke škole, tačnije silabuse položenih predmeta. Upoređivanjem plana i programa, donosi se odluka o broju priznatih ispita.

Spisak položenih ispita i silabuse možete nam poslati putem mejla na info@itep.edu.ba. U sljedećem koraku, potrebno je da nam dostavite i pismeno uvjerenje o položenim ispitima kako bismo donijeli i zvaničnu odluku.

Pogledajte zašto iz godine u godinu sve više studenata za svoje obrazovanje poklanja povjerenje ITEP visokoj školi >>>

Kako da se upišete na ITEP visoku školu?

Izaberite studijski program koji vam najviše odgovara:

1. Program Računarske i informacione tehnologije

Ako želite da radite u najperspektivnijoj grani industrije i da odlično zarađujete, studiranjem na programu Računarske i informacione tehnologije naučićete sve što vam je potrebno da biste ostvarili svoje snove. Informatička pismenost i tehnološka znanja postali su osnova obrazovanja u 21. vijeku, a oni koji ih posjeduju svrstavaju se među najtraženije stručnjake na tržištima širom svijeta.

Kvalitetan edukativni program osposobiće vas za rad na visokoplaćenim poslovima projektovanja, izrade i implementacije softvera. Uspješan završetak školovanja na ITEP visokoj školi donijeće vam cijenjenu i priznatu diplomu inženjera računarstva i informatike sa 240 ECTS bodova.

Usavršite se u oblasti koja vam se najviše dopada i ide vam najbolje! Tokom četvorogodišnjih studija po programu Računarske i informacione tehnologije na ITEP visokoj školi možete da se usavršite za neku od 3 IT oblasti:

2. Program Poslovna ekonomija i preduzetništvo

Ukoliko maštate o tome da pokrenete sopstveno preduzeće ili planirate da izgradite uspješnu karijeru u oblasti ekonomije, studiranjem na programu Poslovna ekonomija i preduzetništvo usvojićete sva potrebna znanja koja će vam omogućiti da postignete zacrtane ciljeve. Poslovna ekonomija i preduzetništvo su dvije oblasti koje direknto utiču na svakodnevni život svih nas, jer predstavljaju oslonac u funkcionisanju svakog društva.

Oni koji se odluče za studiranje na programu Poslovna ekonomija i preduzetništvo prvu diplomu dobijaju već po završetku treće godine, i stiču zvanje diplomiranog ekonomiste sa 180 ECTS bodova. Nakon toga, studenti imaju priliku da uspješno završe i četvrtu godinu studija i dobiju zvanje diplomiranog ekonomiste sa 240 ECTS bodova.

Na Visokoj školi za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo već tokom trogodišnjih ili četvorogodišnjih studija možete da se usavršite za neku od 3 poslovne oblasti:

3. Program Računovodstvo i revizija

Studije na ovom odsjeku garantuju visok kvalitet obrazovanja koji stvara stručne kadrove spremne da se uključe u oštru međunarodnu konkurenciju, posebno u oblast proizvodnje, usluga, finansijskog tržišta i berze. OVaj program namijenjen je obrazovanju računovođa i revizora za srednje i više finansijske funkcije u preduzećima. Zbog značajnog udjela ekonomskih obrazovnih sadržaja, uz ovakvo obrazovanje moći ćete uspješno da obavljate sve poslove za koje je potrebno znanje poslovne ekonomije.

Po završetku ovog studijskog programa steći ćete akademsko zvanje diplomiranog strukovnog ekonomiste za računovodstvo i reviziju sa 180 ECTS bodova. Sticanjem diplome po završetku smjera Računovodstvo i revizija ispunićete sve preduslove da bez čekanja dođete do posla na kome ćete moći da primijenite sva svoja znanja i započnete svoju uspješnu karijeru.

Gdje da se prijavim?

Na ovom linku popunite i pošaljite svoju prijavu ili nas pozovite telefonom na 051/ 585-300. Poslije prijave, razgovaraćete sa našim savjetnikom za upis.

Koja dokumenta su vam potreba za upis na ITEP visoku školu?

  • Diploma srednje škole,
  • Original svjedočanstava za sve razrijede završene srednje škole,
  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Fotokopiju lične karte (ne mora da bude ovjerena) i original na uvid,
  • Dvije fotografije formata 3,5 × 4,5 cm,
  • Potpisana molba za priznavanje ispita,
  • Nastavni plan i program prethodnog fakulteta ili visoke škole,
  • Potvrda o položenim ispitima sa prethodnog fakulteta ili više škole.