• Home
 • Politika kvaliteta

Politika kvaliteta

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo (u daljem tekstu: Visoka škola), potpuno je posvećena neprekidnom i sistematskom unapređenju kvaliteta svojih studijskih programa radi zadovoljavanja potreba svojih studenata u skladu sa svojim ciljevima, razvojem informacionih tehnologija i potrebama tržišta za inženjerima informacionih tehnologija, težići da se razvije u modernu evropsku visokoškolsku instituciju prepoznatljivu po svojim nastavnim, naučnim i stručnim dostignućima svršenih studenata i da se kao ravnopravni partner uključi u evropske obrazovne i istraživačke tokove.

Mjere za obezbjeđenje kvaliteta obuhvataju:

 • povećanje nivoa kvaliteta studijskih programa, nastavnih planova i programa,
 • povećanje broja studijskih programa u skladu sa zahtevima tržišta rada,
 • povećanje broja studenata i povećanje interesovanja za studije na Visokoj školi,
 • unapređenje znanja i kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja,
 • optimalno korištenje materijalnih i ljudskih resursa,
 • unapređenje kvaliteta naučno istraživačkih aktivnosti,
 • unapređenje kvaliteta bibliotekarskih i informacionih resursa,
 • unapređenje kvaliteta uslova rada, prostora i opreme,
 • produbljivanje saradnje sa drugim visokoškolskim ustanovama i podsticanje mobilnosti studenata i nastavnika,
 • širenje naučne saradnje sa drugim visokoškolskim ustanovama u inostranstvu kroz zajedničke projekte,
 • jačanje saradnje sa alumni grupom,
 • jačanje uloge zaposlenih i studenata u samovrednovanju i ocjeni kvaliteta,
 • povećanje nivoa kvaliteta procesa upravljanja,
 • uspostavljanje sistema praćenja pokazatelja unapređenja kvaliteta i njihove primjene u procesu donošenja odluka i strateškog planiranja i
 • unapređenje kvaliteta postojeće i izrada nove dokumentacije.

Politika kvaliteta je uspostavljena i definisana donošenjem odgovarajućih dokumenata i primjenom standarda koji su u saglasnosti sa definisanim standardima u evropskom prostoru visokog obrazovanja i principima i iskustvima dobre prakse.

Pravo i obaveza svih zaposlenih na Visokoj školi i studenata je da sprovode ovu Politiku obezbjeđenja kvaliteta, unapređuju kvalitet i da svojim radom doprinose naučnom i stručnom ugledu Visoke škole.

Visoka škola će neprekido pratiti i analizirati ostvarivanje mjera za obezbjeđenje kvaliteta, te preduzimati radnje za neprekidno unapređenje istih i cjelokupnog rada Visoke škole.

Komisija za obezbjeđenje kvaliteta je odgovorna za praćenje, kontrolu i unapređenje kvaliteta na Visokoj školi.

Pravo i obaveza zaposlenih su da aktivno učestvuju i doprinose unapređenju mjera kvaliteta, osavremenjavanjem svih procesa rada i stalnim zalaganjem, u svrhu povećanja sopstvene kompetentnosti, znanja i iskustva. Dosljedno sprovođenje politike kvaliteta uslovljeno je radnom disciplinom i dobrim međuljudskim odnosima.

Uputstva za uspješnu poslovnu karijeru

Pripremili smo vam knjigu sa savjetima za poslovni uspjeh, napredovanje i visoku zaradu, bez obzira čime se bavite. Preuzmite knjigu »