Oktobarski ispitni rok

Za oktobarski ispitni rok ispiti se prijavljuju u periodu od 7.10.2014. do 15.10.2014. od 10 do 17h u prostorijama Studentske službe. Posle isteka prijavnog roka, prijava po ispitu se plaća 15,00 KM. Ispit se ne može prijaviti na dan polaganja istog. 

Raspored polaganja ispita u oktobarskom ispitnom roku  je sledeći:

20.10.2014. u 16 časova:

Finansijska tržišta i berzanski menadžment

Monetarne i javne finansije

Finansijski menadžment

Marketing

Statistika

Računovodstvo

22.10.2014. u 16 časova:

Poslovna ekonomija

Mikroekonomija

Menadžment malih i srednjih preduzeća

Spoljnotrgovinsko poslovanje

28.10. u 15.30 časova:

Preduzetništvo