• Home
 • Obrazovni ciljevi studijskog programa

Obrazovni ciljevi studijskog programa

Nastavni plan rada osmišljen je tako da zadovolji potrebe budućih ekonomista, koji će se suočavati sa neočekivanim izazovima. Studenti ITEP visoke škole postaće obrazovani ljudi koji će biti u mogućnosti da analiziraju aktuеlne trendove, daju projekciju budućih kretanja, a istovremeno će biti dio tima koji nudi rješenja za sadašnje probleme u svojim zemljama.

Obrazovni ciljevi studijskog programa su:

 • obezbjeđivanje kvalitetnog ekonomskog obrazovanja;
 • obezbjeđivanje programa koji omogućava studentima da razviju vlastito razumijevanje ekonomskih načela;
 • usvajanje metoda za sprovođenje ekonomskih analiza;
 • primjena ideja ekonomske politike u konkretnim slučajevima;
 • osposobljavanje studenata da kritički razmišljaju i razvijaju kreativnost;
 • razvijanje sklonosti ka istraživačkom radu;
 • razvijanje sposobnosti timskog rada;
 • osiguravanje multidisciplinarne sredine;
 • podsticanje studenata u rješavanju situacija koje prelaze granice studijskih predmeta;
 • promocija profesionalnе i etičkе odgovornosti.

Studijski program Poslovna ekonomija i preduzetništvo nudi interdisciplinaran pristup i uključuje specifične predmete iz drugih naučnih oblasti kao što su: informatika, menadžment, preduzetništvo i poslovno pravo.

Na studijskom programu Poslovna ekonomija i preduzetništvo studenti imaju mogućnost da odaberu više izbornih predmeta i praktično kreiraju program u skladu s vlastitim potrebama i sferama interesovanja.

Poslije završetka studijskog programa Poslovna ekonomija i preduzetništvo na ITEP visokoj školi, studenti su spremni i obučeni za kontinuirano cjeloživotno učenje i samostalan rad, te mogu da grade karijeru u ovoj naučnoj oblasti.