Obavještenje za sve studente

Studenti koji ne budu uplatili polovinu školarine neće moći da prijave ispite za januarski ispitni rok.