Obavještenje za studente

Julski ispitni rok se završava 31.7.2014. godine. 

Škola neće raditi od 11. do 31. avgusta 2014. godine.

Studeti koji su stekli uslove za odbranu završnog rada, isti mogu da brane u periodu od 5. do 8. avgusta 2014. godine.