Obavještenje o zakazanim kolokvijumima za treću godinu

Kolokvijum iz predmeta Monetarne i javne finansije održaće se 11.12.2014. godine.

Kolokvijum iz predmeta Finansijska tržišta i berzanski menadžment održaće se 15.12.2014. godine.