Obavještenje o uplatama školarine!

Još jednom obavještavamo studente da školarine ne uplaćuju na račun kod Bobar banke! Računi na koje mogu da izvrše uplate su:

– 562-00681084632-92 NLB Razvojna banka
– 568-16318000002-72 Banka Srpske