Obavještenje o početku nastave

Predavanja za prvu, drugu i treću godinu počinju  7.10. 2014. u 16 časova, kada će studenti da dobiju kompletan raspored za školsku 2014/15 godinu.

Predavanja za četvrtu godinu počinju 6.10.2014. u 16 časova, kada će studenti da dobiju i kompletan raspored predavanja za školsku 2014/15 godinu.