Obavještenje o novim terminima nastave

Predavanje za treću godinu koje je otkazano 3.11.2014. godine održaće se 25.12.2014. godine u 16 časova.

Studenti četvrte godine biće naknadno obaviješteni o novom terminu predavanja koje je otkazano 3.11.2014. godine.

Predavanje iz Strateškog menadžmenta (druga godina) koje je zakazano 11.11.2014. godine održaće se u 17 časova.