Obajveštenje za studente o izmjenama rasporeda predavanja

Radionica koja je trebalo da se održi 26.11.2013. godine za prvu i treću godinu je otkazana.

Predavanja za prvu godinu iz predmeta Poslovna informatika održaće se 27.11.2013. godine u 16h.

Predavanja za treću godinu iz predmeta Finansijska tržišta i berzanski menadžment održaće se 27.11.2013. godine u 16h.

Radionica za treću godina iz predmeta Spoljnotrgovinsko poslovanje, koja je trebala da se održi 05.12.2013. biće održana 03.12.2013. godine u 16h.