• Home
  • KO SMO I ŠTA NUDIMO

KO SMO I ŠTA NUDIMO

Visoka škola ITEP nudi studentima najnovija naučna i stručna saznanja iz svih oblasti poslovne ekonomije, preduzetništva i finansija koja su potreba savremenog poslovanja u dinamičnim uslovima privređivanja. Zato se prilikom struktuiranja nastavnih sadržaja vodilo računa da budu ispunjeni osnovni standardi kvaliteta i da se obezbijedi usaglašenost sa sličnim studjskim programima kod nas i u Evropskoj uniji.

Visoka škola ITEP ima licenciran nastavni plan i program za osnovne studije pod nazivom Poslovna ekonomija i preduzetništvo. Školujemo visokoobrazovani kadar po usvojenim studijskim programima za osnovne trogodišnje i četvorogodišnje studije, nakon kojih studenti stiču zvanja ekonomiste – 180 ECTS bodova, odnosno diplomiranog ekonomiste – 240 ECTS bodova.

Mi smo jedna od najmlađih visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj i BiH, ali se trudimo da budemo društveno odgovorni tako da svake godine stipendiramo najmanje četvoro studenata iz socijalno ugroženih kategorija koji imaju besplatno školovanje za sve četiri godine studija. Za studente koji plaćaju punu školarinu dajemo mogućnost plaćanja u 11 mjesečnih rata, kao i 10% popusta ukoliko uplate cjelokupan iznos školarine za tekuću školsku godinu.

Visoka škola ITEP se sprema za akreditaciju kojoj može da pristupi nakon što prva generacija diplomira.

Nastavni kadar i programi studija predstavljaju garant za obrazovanje studenata koji se mogu nadati svojoj uspješnoj karijeri. Škola nudi takve obrazovne profile koji će studentima omogućiti lako pronalaženje radnog mjesta i visok kvalitet života.

Želimo da pomognemo onima koji se odluče da svoje obrazovanje usavršavaju kod nas, da stičući znanje i diplomu što skorije dođu do posla, kao i onima koji završavaju Školu uz rad ostvare radnu promociju i napredovanje na poslu.

Studijski program je sveobuhvatan i cjelovit i sastoji se od obaveznih i izbornih predmeta. Poseban značaj pridaje se aktivnoj participaciji studenata u nastavnom procesu, saradnji i interakciji između studenata i nastavnika i zajedničkom kreiranju i realizaciji nastavnog procesa.

Nastava se odvija u skladu sa savremenim pedagoškim i didaktičkim metodama. Karakteriše je:

  • rad u malim grupama
  • mentorski rad i uspostavljanje neposrednog kontakta sa nastavnicima
  • povezivanje teorijskih znanja sa primjerima iz prakse kroz analize studija slučaja (case study)
  • timski rad uz razvoj interpersonalnih veština.

Naši studenti su ostvarili i zapažene sportske rezultate na Menadžerijadi 2013, kao i prvo mjesto na turniru u malom fudbalu Borik 2013.

Uputstva za uspješnu poslovnu karijeru

Pripremili smo vam knjigu sa savjetima za poslovni uspjeh, napredovanje i visoku zaradu, bez obzira čime se bavite. Preuzmite knjigu »