• Home
 • Administrativno osoblje

Administrativno osoblje

Organizovan tim Visoke škole ITEP je tu da vam pruži sve potrebne informacije i efikasno riješi administrativne poslove. Biografije komunikativnog i sistematičnog administrativnog osoblja, kao i njihove kontakte, možete pogledati u nastavku.

Biografije administrativnog osoblja:

Dragan Todorović, sekretar

Dragan Todorović stekao je zvanje diplomiranog pravnika nakon završenog Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

Na istom fakultetu je tokom studija bio član i predavač u Centru za retoriku „Institutio oratoria“.

Dobitnik je nagrade publike za govor „Hljeba i igara“ na takmičenju u besjedništvu, kao i nagrade žirija za najboljeg govornika u kategoriji improvizovani govor.

Kontakt:

e-mail: dragan.todorovic@itep.edu.ba

Radno iskustvo:

 • Rukovodilac Pravnog odjeljenja Banjalučkog centra za ljudska prava (jul 2017 -)
 • Član Pravnog odjeljenja Banjalučkog centra za ljudska prava (oktobar 2016 -)
 • Sekretar Visoke škole za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, Trn, Laktaši (decembar 2015 – )
 • Predsjednik Studentskog saveza Pravnog fakulteta (jun 2015 – oktobar 2015)
 • Član Disciplinske komisije Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (mart 2014 – oktobar 2015)
 • Sekretar Studentskog saveza Pravnog fakulteta (oktobar 2013 – jun 2015)
 • Član Skupštine Studentskog saveza Pravnog fakulteta (januar 2012 – oktobar 2015)
 • Član Skupštine Studentske organizacije Univerziteta u Banjoj Luci (april 2013 – mart 2014)
 • Član Upravnog odbora Studentske organizacije Univerziteta u Banjoj Luci (april 2013 – mart 2014)
 • Član Komisije za pravo Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci (jun 2013 – jun 2014)

Objavljeni radovi i publikacije:

 • Koautor udžbenika Poslovno pravo u izdanju Visoke škole za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, Trn, Laktaši, 2017.
 • Koautor publikacije Nacrt Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju – prijedlozi i sugestije u izdanju Banjalučkog centra za ljudska prava, Banja Luka, 2017.
 • Todorović, D. Ekonomski i politički odnosi Republike Srpske i Srbije – problemi i perspektive. U: Zbornik radova 1 (str. 203), XII 2019, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.

Seminari:

 • Radionica o zločinima počinjenim iz mržnje, Varšava, Poljska, 24-25.8.2017. godine (u organizaciji OEBS)
 • Sloboda govora u BiH (mit ili stvarnost), Banja Luka, 30.11.2016. godine (u organizaciji Banjalučkog centra za ljudska prava)
 • Osnove tehnike pisanja predstavke Evropskom sudu za ljudska prava, Banja Luka 23.7.2016. godine (u organizaciji Banjalučkog centra za ljudska prava)
 • Seminar o ljudskim pravima u BiH sa posebnim osvrtom na prava manjina/primjena Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Banja Luka 18.7.2016. godine (U organizaciji Banjalučkog centra za ljudska prava i Fondacije Friedrich Ebert)
 • Oktobarski pravnički dani, Banja Luka 2012, 2013, 2014. i 2015. godine (u organizaciji Udruženja pravnika Republike Srpske i Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci)
 • Visoko obrazovanje i tržište rada, Banja Luka 28. 10. 2015 (u organizaciji Univerziteta u Banjoj Luci, Grupe eksperata za reformu visokog obrazovanja u BiH i Erazmus+ kancelarije u BiH)
 • Fenomenologija incidenata počinjenih iz mržnje ili motivisanih predrasudom, Banja Luka 10. 12. 2014 (u organizaciji Misije OEBS u BiH i Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci)
 • Učestvovao na mnogim radionicama, predavanjima i seminarima iz drugih oblasti društvenog spektra nauka (filozofija, politika, sociologija)

Daniela Vranješ, referent u studentskoj službi

Daniela Vranješ (1)

Zvanje diplomiranog ekonomiste Daniela Vranješ je stekla nakon završene Visoke škole ITEP u Laktašima. Trenutno radi na mjestu referenta studentske službe na ITEP visokoj školi, gdje je zaposlena od 2011. godine. Pored toga, tokom dugogodišnje karijere sticala je brojna bogata iskustva, radeći na različitim odgovornim pozicijama.
Kontakt:

e-mail: daniela.vranjes@itep.edu.ba
tel: 051/851-400

Suzana Balać, referent u studentskoj službi

Suzana Balać je svoje obrazovanje sticala na Filozofskom fakultetu, na smjeru Socijalni rad, nakon čega je počela da radi u oblasti administracije i marketinga. Trenutno je zaposlena na mjestu referenta studentske službe u Visokoj školi za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo. Tokom karijere stekla je iskustva radeći i na brojnim drugim odgovorinim pozicijama.


Kontakt:

e-mail: suzana.balac@itep.edu.ba
tel: 051/ 585-300

Nikolina Bašić, referent u studentskoj službi

Nikolina Bašić znanje iz oblasti poslovne ekonomije sticala je na visokoškolskoj ustanovi „Prometej”, nakon čega je radila kao asistent u administraciji. Trenutno je zaposlena na mjestu referenta studentske službe u Visokoj školi za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo. Takođe, osnivač je i predsjednik UG „Otpada Bez – Zero Waste”, te koordinator projekta u vezi sa očuvanjem životne sredine i volonterskim akcijama čišćenja.

Kontakt:

e-mail: nikolina.basic@itep.edu.ba
tel: 051/851-400

Uputstva za uspješnu poslovnu karijeru

Pripremili smo vam knjigu sa savjetima za poslovni uspjeh, napredovanje i visoku zaradu, bez obzira čime se bavite. Preuzmite knjigu »