O školi

Visoka škola ITEP nudi studentima najnovija naučna i stručna saznanja iz svih oblasti poslovne ekonomije, preduzetništva, i finansija koja su potreba savremenog poslovanja u dinamičnim uslovima privređivanja. Zato se prilikom struktuiranja nastavnih sadržaja vodilo računa da budu ispunjeni osnovni standardi kvaliteta i obezbijedi usaglašenost sa sličnim studjskim programima kod nas i u Evropskoj uniji.

Visoka škola ITEP ima akreditovan nastavni plan i program za osnovne studije pod nazivom Poslovna ekonomija i preduzetništvo, studije na školi traju četiri godine.

Nastavni kadar i programi studija predstavljaju garant za obrazovanje studenata koji se mogu nadati svojoj uspješnoj karijeri. Škola nudi takve obrazovne profile koji će studentima omogućiti lako pronalaženje radnog mjesta i visok kvalitet života.

Studijski program je sveobuhvatan i cjelovit i sastoji se od obaveznih i izbornih predmeta. Poseban značaj pridaje se aktivnoj participaciji studenata u nastavnom procesu, saradnji i interakciji između studenata i nastavnika i zajedničkom kreiranju i realizaciji nastavnog procesa.

Nastava se odvija u skladu sa savremenim pedagoškim i didaktičkim metodama. Karakteriše je:

  • rad u malim grupama
  • mentorski rad i uspostavljanje neposrednog kontakta sa nastavnicima
  • povezivanje teorijskih znanja sa primjerima iz prakse kroz analize studija slučaja (case study)
  • timski rad uz razvoj interpersonalnih vještina.

Uputstva za uspješnu poslovnu karijeru

Pripremili smo vam knjigu sa savjetima za poslovni uspjeh, napredovanje i visoku zaradu, bez obzira čime se bavite. Preuzmite knjigu »