• Home
 • MARKETING – Za osobe koje su motor kompanije i generator profita

MARKETING – Za osobe koje su motor kompanije i generator profita

Danas se svaki poslovni uspjeh zasniva na efektnom marketingu, izgradnji jakog i originalnog brenda, bilo ličnog ili korporativnog, kao i razvijenim vještinama prodaje.

Opremljeni znanjima iz ovih oblasti, donosićete najveći profit svojoj kompaniji, kojom god oblašću da se bavite, dok ćete sebi donositi veoma lijepu proviziju.

Izborom marketinške grupe predmeta, specijalizovaćete se za oblast marketinga i savladati znanja za pridobijanje najvećeg broja kupaca sa tržišta.

Takođe, naučićete kako da zadržite kupce.

Marketing je jedna od najdinamičnijih oblasti poslovanja, ne samo kada je riječ o prirodi posla, stalnoj komunikaciji sa ljudima, širenju mreže profesionalnih kontakata i primjeni novih marketinških tehnika, već i kada je riječ o marketing metodologiji koja se nesprestano mijenja.

Zašto marketinški stručnjaci toliko zarađuju?

Stalno se mijenjaju uslovi poslovanja i otkrivaju novi kanali i oblici promocije. Onaj ko ume da ih primjenjuje na pravi način i iskoristi najbolje od njih, postaje lider u svojoj branši. Postaje traženi i visokoplaćeni marketinški ekspert.

Zbog raširene primjene računara i interneta u marketingu, prethodna praksa više ne donosi dobre rezultate. Sa druge strane, primjena novih marketing metoda danas ima višestruko jači uticaj na tržište nego ranije, kao i višestruko veći profit.

Ipak, samo preduzeća koja imaju obrazovane i sposobne stručnjake mogu da primjene nove metode i budu uspješna u ovoj igri.

Zašto je tako teško privući nove kupce i zadržati postojeće? Igrača je mnogo. Neprestano se javljaju novi, a tržšte je ograničeno. Naime, istraživanje Odeljenja za dokumentarna istraživanja Univerziteta Cambridge pokazalo je da svaki pojedinac dobija u prosjeku od 1500 do 3000 promotivnih poruka dnevno. Zbog toga svakodnevno rastu ulaganja u oglašavanje, ali se istovremeno smanjuje povjerenje u reklame.

Pogledajte detaljan plan i program za one koji izaberu usavršavanje iz oblasti Marketing >>

 

Sve je više reklama i različitih vidova promocija. Sve su maštovitije, domišljatije i privlačnije, ali im kupci sve manje vjeruju. Medijska kuća ITV otkrila je da tek jedan od osam gledalaca vjeruje obećanjima televizijskih reklama. Ovakav trend opadanja povjerenja je primjetan u svim medijima i kanalima za oglašavanje: od štampanih, preko elektronskih, do interneta i drugih digitalnih medija.

Kako da u moru reklama i kompanija baš vaša bude ta za koju će se opredeliti najveći broj kupaca? Kako da baš vaša poruka „pogađa u centar” i donese uspjeh? Kako da na najbolji način iskoristite svaki od kanala promocije? Kako da budete dovoljno inovativni, maštoviti i originalni? Sve ovo saznaćete na predmetima posebno dizajniranim za vaše usavršavanje iz oblasti marketinga.

Koja znanja i vještine ćete savladati?

Školovanjem na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo steći ćete opšta znanja iz različitih oblasti, koja su vam potrebna za uspješno poslovanje, kao što su finansije, menadžment, poslovno pravo, međunarodno i elektronsko poslovanje, ali ćete se izborom određene grupe predmeta usavršavati za oblasti marketinga.

Tako ćete steći konkretna, usko stručna znanja iz oblasti predmeta:

 • Istraživanje tržišta
 • Brend menadžment
 • Spoljnotrgovinsko poslovanje
 • Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja
 • Organizacioni dizajn

Tokom školovanja, a posebno na ovim specijalizovanim predmetima, naučićete nove metode, strategije i tehnike koje se primjenjuju u savremenom marketingu. Ovladaćete svim kanalima i oblicima promocije: od elektronskih medija, preko štampanih, do digitalnih. Moći ćete da na najbolji način koristite sve njihove prednosti i tako uvećavate profite svoje kompanije ili klijenta za nekoliko desetina puta.

Naučićete da razumijete kupca, da proniknete u psihologiju potrošaća i razumijete zašto i kako kupuje određene proizvode i usluge bez obzira da li je njegova cijena izuzetno niska ili visoka. Na osnovu toga, moći ćete da kreirate odgovarajuće ponude, proizvode i uslugu, ali i da osmislite pravu poruku, koja će imati efekta na ciljnu grupu.

Vaše najveće prednosti po zavšetku studija biće:

 • Moći ćete da obezbedite svojoj kompaniji ili klijentu visok priliv novca i povećanje broja klijenata, čak i kada raspolažete minimalnim budžetima
 • Primjenjivaćete prave tehnike promocije za određeni proizvod ili uslugu i uspjeti da od jednog evra napravite 40
 • Osmislićete pravu poruku i poslati je pravoj ciljnoj grupi, u pravom trenutku
 • Bićete obučeni da vodite čak i marketing kampanje, čiji su budžeti veći od milion evra
 • Znaćete kako da uspješno vodite odnose sa klijentima, partnerima i medijima
 • Znaćete kako svoja znanja pretvoriti u novac za preduzeće, a odličnu naplatu za sebe
 • Bićete spremni da se zaposlite u svakom preduzeću, koje traži načine za većom zaradom, znajući kako da obezbijedite značajno povećanje prometa.

Gde ćete moći da radite?

Postaćete traženi marketinški stručnjak koji može da se zaposli i napreduje u svakoj kompaniji koja ima potrebe za ekspertima iz ove oblasti. Kao što je već navedeno, danas sve kompanije imaju potrebu za stručnjacima iz oblasti marketinga. Zapravo, oni su njihova najvaća snaga, pokretačka energija i prvi „borbeni” redovi.

Šta to znači? To podrazumijeva da najviše novca svakoj kompaniji donosi upravo sektor marketinga i da se od njega očekuje da neprestano iznalazi nove načine za promociju kompanije i njenih proizvoda, ostvarujući profit. Zato je potrebno da svi koji žele da se bave ovom oblašću postave čvrste temelje svojim znanjem i vještinama, ali i da ih neprestano nadograđuju saznavanjem i primjenom novih marketinških strategija i tehnika.

Zato je upravo izbor gdje možete raditi sa specijalizovanim marketinškim znanjima, neograničen!

Pored toga što možete raditi u marketing sektoru svake kompanije koja stremi ka uspjehu i uvećanju profita, zahvaljujući stručnosti i znanjima koje ćete steći na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, bićete u prilici da napredujete u karijeri i nađete se na čelu marketing sektora u svojoj kompaniji.

Po završetku strudijskih programa Visoke škole za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, studenti stiču zvanja diplomiranog ekonomiste sa 180 ECTS bodova, odnosno diplomiranog ekonomiste sa 240 ECTS bodova.

Osobe vašeg nivoa znanja mogu se vrlo lako naći na čelu marketinških agencija i kompanija koje kreiraju imidž, kampanje i javno mnjenje za druge firme i klijente. Oni koji imaju preduzetničke sklonosti, imaju priliku da pokrenu sopstvenu agenciju i izaberu svoj tim ljudi sa kojima će raditi.

Učite od kuće ili sa posla

Za sve studente koji zbog obaveza ne mogu redovno dolaziti na nastavu, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo osmislila je jedinstvenu e-learning tehnologiju koja im obezbijeđuje pohađanje nastave na daljinu, po najvišim standardima kvaliteta obrazovanja.

Zahvaljujući softverski podržanoj nastavi, možete slušati predavanja preko interneta, čitati materijale, rješavati testove i zadatke, raditi sa profesorima i konsultantima, kao da ste u učionici.

Uputstva za uspješnu poslovnu karijeru

Pripremili smo vam knjigu sa savjetima za poslovni uspjeh, napredovanje i visoku zaradu, bez obzira čime se bavite. Preuzmite knjigu »