Manifest škole

Mi iskreno vjerujemo u ljudsku potrebu da stvara, da ostavlja tragove, da uvijek želi više i bolje, da se bori za sklad u njemu i red oko njega, da želi mir i slobodu. Vjerujemo da istina i znanje oslobađaju čovjeka. Naše vrijednosti su istina i znanje. Bolji život, jedini cilj svih nas. Za to se beskompromisno borimo i tražimo saveznike.

Mi duboko vjerujemo da je kvalitetno obrazovanje put u bolji život naših savremenika i generacija koje dolaze.

Sa druge strane, znamo da je širom svijeta obrazovanje današnjice globalni problem i da, ovakvo kakvim ga poznajemo, ne može da odgovori zahtjevima i izazovima koje pred nas stavlja vrijeme koje dolazi. Stoga je naš zadatak da uradimo sve da obrazovanje postane prije svega odgovarajuće u tehnološkom, socijalnom i emotivnom smislu ljudima novog doba i da razvija vještine neophodne za bogat život i rad u XXI vijeku.

Trudićemo se da naše usluge uvijek budu najbolji izbor za obrazovanje naših studenata i da smo neprekidno okrenuti inovacijama i kreativni. Da smo na raspolaganju studentima odmah i uvijek, u najboljoj formi i mjeri. Da budemo iskreni i snishodljivi, ali i ponosni do te mjere da u svakoj komunikaciji i nastupu izazovemo poštovanje i divljenje. Da vraćamo zaboravljene vrijednosti. Da smo sa našim studentima uvijek na istoj strani, čak i kada oni odbijaju da shvate da je tako.

Naš posao, obrazovanje, nije samo nastava, realizacija relevantnog i primjenjivog kurikuluma, sadržaj i distribucija znanja, ispiti. Naš posao je da u svim aspektima pomognemo da naši studenti budu uspješniji nego ranije, bolji, da izgrade nove ili unaprijede postojeće karijere.
Naš posao je takođe da neprekidno preispitujemo trenutak u kome smo, unapređujemo svaki naš proces, svaki stav, misao, viziju i ciljeve.

Obrazovanje koje pružamo mora biti efektivno i efikasno u svakom smislu riječi. Da za investiciju u obliku vremena i novca, koju ulažemo svi zajedno, mora postojati unaprijed poznat pozitivni ishod, bez rizika.

U potpunosti smo posvećeni našoj misiji da, uslugama koje pružamo, život ljudi učinimo boljim, širom svijeta. Samo puna posvećenost tom cilju će omogućiti, svakome od nas pojedinačno, da se ukupan napor koji nosimo svakodnevno, vrati pozitivno u punoj mjeri.
Mi smo nošeni velikom ambicijom i željom da svakog trenutka stvorimo nešto više, drugačije, trajnije, iskrenije i bolje. Mi idemo uvijek korak dalje od drugih obrazovnih institucija. Izabrali smo težak, ali častan i čovjeka dostojan put. Izabrali smo da nas vode i određuju vrijednosti u koje vjerujemo i koje nam daju snagu i mir. Snaga je potrebna da bi se izdržalo, a mir da bi sve to imalo smisla.

Iako Vam se ikada učini drugačije ono što radimo govorimo od onoga što govorimo, opomenite nas, ukažite. Tako ćemo postati još bolji.

Očekuju nas sve zajedno fantastične mogućnosti za bolji život, nas danas i naše djece sutra. Iskoristimo ih zajedno.

Mi smo tu da pomognemo svima da postignu uvijek još više. Da svi budemo ponosni.