Konkurs za upis studenata u školsku 2013/14. godinu

Visoka škola ITEP za školsku 2013/14. godinu vrši

U P I S

U I GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA,

studijski program: POSLOVNA EKONOMIJA I PREDUZETNIŠTVO.

Godišnja školarina za osnovne akademske studije iznosi 2000,00 KM. Plaćanje se može vršiti u 11 mjesečnih rata. (O uslovima plaćanja školarine kao i mogućnostima umanjenja školarine možete da pogledate ovde)

USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu studija imaju kandidati koji su završili srednje obrazovanje (IV stepen), kao i studenti drugih fakulteta, visokih i viših škola.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

Uz popunjeni obrazac prijave za upis /dobije se u studentskoj službi/, prilažu se:
– diploma o završenoj četvorogodišnjoj srednjoj školi
– svjedočanstva iz svih razreda srednje škole
– fotokopija lične karte
– original izvoda iz matične knjige rođenih
– dvije fotografije formata 3.5×4.5cm

Dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

Prijava za upis i dokumenti predaju se u Studentsku službu, u vremenu od 9 do 17 časova.

Prvi upisni rok je od 20. juna do 15. jula 2013. godine. Drugi upisni rok je od 1. septembra do 1. oktobra 2013. godine. Prijemni ispit polaže se po rasporedu i terminima koji će biti objavljeni na oglasnoj tabli škole. (Primjere testova prijemnog ispita možete da pogledate ovde)

Upis se obavlja u zgradi VŠ Dositej, Ul. Dositejeva br. 2, Trn-Laktaši. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 051/585-300, 065/010-150, kao i na sajtu www.itep.edu.ba

Kandidat koji je podnio potrebnu dokumentaciju, uradio prijemni test i uplatio prvu ratu ili puni iznos školarine, zaključuje sa VŠ ITEP ugovor o školovanju.

MOGUĆNOST PREPISA NA PRVU GODINU, KAO I UPISA I PREPISA NA VIŠU GODINU STUDIJA

Mogućnost prepisa na prvu godinu studija (upis bez ispunjavanja prijemnog testa) postoji za studente koji su upisali prvu godinu studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi.       

Upis i prepis na višu godinu studija. Mogućnost prepisa (upisa) na višu godinu studija postoji za lica koja su završila višu školu i za studente drugih visokoškolskih ustanova. Za prepis je pored navedenih dokumenata za upis, potrebno uvjerenje o položenim ispitima na drugoj visokoškolskoj ustanovi. Za studente koji su zavšili višu školu potrebna je i diploma o stečenom višem obrazovanju.