Kompletan raspored polaganja ispita u januaru

Prva godina

Osnovi menadžmenta                            16.01.2014.  u  16h

Makroekonomija                                     22.01.2014.  u  16h

Poslovna informatika                            23.01.2014.  u  16h

Poslovna matematika                           28.01.2014.  u  16h

Druga godina

Strategijski menadžment                    17.01.2014.  u  16h

Poslovna etika                                         22.01.2014.  u  16h

Marketing                                                  23.01.2014.  u  16.30h

Menadžment malih i 

srednjih preduzeća                                24.01.2014.  u  16h

Treća godina

Spoljnotrgovinsko poslovanje          22.01.2014.  u  16h

Finansijska tržišta i

berzanski menadžment                        23.01.2014.  u  16h

Monetarne i javne finansije                24.01.2014.  u  16h

Fiskalna ekonomija                                28.01.2014.  u  16h