Kompletan raspored polaganja ispita u februaru

Prva godina

Makroekonomija                                                          24.02.2014. (ponedeljak)  u  16h

Poslovna informatika                                                  25.02.2014. (utorak)  u  16h

Druga godina

Poslovna etika                                                               19.02.2014. (srijeda)  u  16h

Menadžment malih i srednjih preduzeća           24.02.2014. (ponedeljak)  u  16.45h

Marketing                                                                        25.02.2014. (utorak)  u  17h

Treća godina

Spoljnotrgovinsko poslovanje                               24.02.2014. (ponedeljak)  u  16h

Menadžment javnog sektora                                   24.02.2014. (ponedeljak) u 16.45h

Monetarne i javne finansije                                     25.02.2014. (utorak)  u  18.00h

Finansijska tržišta i berzanski menadžment     25.02.2014. (utorak)  u  17.30h