Izmijenjeni termin vježbi

Vježbe iz Marketinga koje su trebale da se održe 19.11.2014. godine pomjerene su za 24.11.2014. u 16 časova.