• Home
  • Informatički kabineti

Informatički kabineti

Sale u kojima se održava nastava na ITEP visokoj školi su moderno opremljene i udobne kako bi studenti boravili u prijatnoj atmosferi koja će im olakšati praćenje nastave i usvajanje novih znanja.

Moderno opremljeni informatički kabineti omogućavaju kreativniji pristup u izvođenju nastave, predavanja čine znatno praktičnijim i dozvoljavaju da se gradivo na jednostavan i zanimljiv način približi studentima.


Informatički kabinet u sjedištu škole

Studentima je svakodnevno na raspolaganju informatički kabinet sa 20 računara najnovije generacije i neograničenim pristupom internetu.

Kabinet je opremljen umreženim računarima na kojima studenti mogu obavljati vježbe i pratiti predavanja iz informatičkih predmeta, kao i drugih predmeta koji u svom sadržaju imaju gradivo koje je povezano sa informatikom ili statističkom obradom podataka.

Svi računari su opremljeni potrebnim softverom.


Informatički kabinet u odjeljenju van sjedišta

Informatički kabinet u odjeljenju van sjedišta opremljen je sa 22 laptopa za studente, laptopom za profesora i video-bimom. Pored toga, na raspolaganju je i oprema za Live stream, koja sadrži dva desktop računara, dvije IP kamere, tri bežična mikrofona, dvije miksete i četiri veb-kamere. Zahvaljujući ovoj opremi, studenti imaju mogućnost da predavanja prate putem interneta, gdje god da se nalaze.

U ovom informatičkom kabinetu najnovije generacije, sa neograničenim pristupom internetu studenti aktivno realizuju predavanja i vježbe iz informatike. Uz to, ovaj kabinet je studentima svakodnevno na raspolaganju, što im umnogome pomaže da jednostavnije i kvalitetnije izvršavaju svoje obaveze tokom školovanja.

Uputstva za uspješnu poslovnu karijeru

Pripremili smo vam knjigu sa savjetima za poslovni uspjeh, napredovanje i visoku zaradu, bez obzira čime se bavite. Preuzmite knjigu »