Homepage

Diploma, znanja i vještine za uspješnu IT karijeru

Školovanjem na Visokoj školi za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo steći ćete praktične vještine i iskustvo potrebno za rad na odgovornim i dobro plaćenim pozicijama u velikim IT kompanijama, kao i za uspješno vođenje sopstvenog biznisa.

Nastavni program, način i uslovi rada škole prilagođeni su potrebama i stilu života ambicioznih ljudi koji su zainteresovani za usavršavanje i dolazak do visokih zarada u svojim poslovnim karijerama.

Imamo dva jednostavna cilja za Vas. Prvi je da poslije školovanja napredujete i postanete odlično plaćeni stručnjak. Drugi cilj je da Vam pružimo iskustvo studiranja koga ćete se sjećati sa uživanjem. Više »


Postani diplomirani IT inženjer ili ekonomista

Studenti ITEP visoke škole školuju se po naprednim programima i stiču relevantna znanja za plaćene poslovne pozicije u oblasti informacionih tehnologija, i ekonomije.

Savremeni studijski program

Programi i rad ITEP visoke škole odobreni su od strane nadležnih institucija što njene diplome čini priznatim i cijenjenim. Svaki student u mogućnosti je da bira između studijskih programa Računarske i informacione tehnologije, ili Poslovna ekonomija i preduzetništvo. U zavisnosti od programa za koji se odlučite, studije se odvijaju po trogodišnjem ili četvorogodišnjem sistemu školovanja. Izaberi željeni studijski program »


Školovanje u skladu sa zahtjevima digitalnog svijeta

Da bismo postigli maksimalne rezultate u učenju, koristimo sve mogućnosti savremene tehnologije i brojne resurse za napredovanje u karijeri.

Softverski podržano učenje

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo koristi naprednu platformu za podršku učenju koja vam omogućava da dopunite svoje znanje kroz multimedijalne materijale, testove za vježbanje i komunikaciju sa profesorima preko interneta. Više »

Resursi za razvoj karijere

Pored najaktuelnijih znanja o strategijama, metodama i tehnikama koje se primjenjuju u svijetu informacionih tehnologija, i savremenom biznisu, dobićete i pristup brojnim edukativnim resursima i servisima koji će vam omogućiti da se brzo zaposlite, dobro zarađujete i ostvarite uspješnu karijeru. Više »


Izaberite profil za usavršavanje na programu Računarske i informacione tehnologije:

Kreativnost možete odlično da naplatite ako je što prije prilagodite najtraženijim vještinama  21. vijeka.

Računarski dizajn pronašao je svoju primjenu u svakom aspektu modernog života, i postao jedna od najperspektivnijih oblast IT-ja. Više »

Postanite visokoobrazovani stručnjak u sektoru koja se najbrže razvija i obezbijedite sebi odlično plaćen posao.

Savladajte principe softverskog inženjerstva, i programske jezike čija znanja ćete moći da primenite u praksi već tokom studija. Više »

Ukoliko ste oduvijek željeli da postanete ekspert računarskih nauka, ovo je prava oblast za vaše profesionalno usavršavanje.

Tokom četvorodogišnjih studija usavršićete se za web programiranje, testiranje i održavanje softvera, i još mnogo toga. Više »

Izaberite profil za usavršavanje na programu Poslovna ekonomija i preduzetništvo:

Zaposlite se u državnoj upravi ili uspješno poslujte sa javnim preduzećima. Steknite obrazovanje uz koje ćete napredovati i uvećati svoju zaradu.

Postanite ekspert za modernizaciju javnog sektora. Vodite projekte koje finansira EU i pripremite se za rad u velikim kompanijama. Više »

Za lidere i one koji to žele postati. Za osobe koje žele da organizuju i vode timove u kompanijama, upravljaju poslovnim procesima, organizuju i realizuju projekte.

Ovladaćete vještinama upravljanja preduzećima, ljudskim resursima i projektima, kao i strategijskog i operativnog menadžmenta. Više »

Usvojite znanja za vođenje novčanih tokova preduzeća koja će vam omogućiti da zauzmete mjesto u kompanijama svih veličina i vrsta djelatnosti.

Mikroekonomija i makroekonomija. Brojevi, proračuni, statistike, analize. Upravljanje finansijama, poslovanje na berzi, investiranje. Više »

 

Kako da izaberete?
Po čemu se visokoškolske ustanove međusobno razlikuju?

Od drugih cijenjenih visokoškolskih ustanova izdvajamo se po tome što ćete, pored visokostručnih i praktičnih znanja, steći i sve druge vještine značajne za uspjeh u oblasti za koju se školujete. Pored toga veliki broj svjetski priznatih kvalifikacija i međunarodnih sertifikata omogućiće vam da uvijek budete za korak ispred ostalih. Više ».

 

Od kuće ili sa posla – učite gdje i kada vama odgovara

Svim studentima na raspolaganju je softverski podržano učenje. Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo osmislila je jedinstvenu e-learning tehnologiju koja im obezbijeđuje pohađanje nastave na daljinu po najvišim standardima kvaliteta obrazovanja.

Preko interneta slušate predavanja, čitate materijale, rješavate testove i zadatke, radite sa profesorima i konsultantima, kao da ste u učionici.

Još bolje, u terminima i vremenima koje sami odredite i sa mjesta koje sami birate – iz kancelarije, svoje dnevne sobe ili kafića. Nove tehnologije nam to omogućavaju.

Prednost ovakvog učenja je da za samo sat vremena dnevno, od kuće ili sa posla, možete steći vrijedne vještine i svjetski priznate sertifikate. Da saznate više o učenju na daljinu na ITEP visokoj školi, kliknite ovdje.

Uputstva za uspješnu poslovnu karijeru

Pripremili smo vam knjigu sa savjetima za poslovni uspjeh, napredovanje i visoku zaradu, bez obzira čime se bavite. Preuzmite knjigu »