• Home
 • FINANSIJSKI MENADŽMENT – Upravljajte finansijama svoje kompanije

FINANSIJSKI MENADŽMENT – Upravljajte finansijama svoje kompanije

Ako ste analitična, odgovorna i odlučna osoba, volite statistiku, analizu, proračune, brojeve, strategiju, dinamiku, finansijski menadžment je prava struka za vas.

Veoma je važno da u svakom trenutku budete u toku sa svim aspektima razvoja poslovanja, novim strategijama u sferi finansija, da konstantno unapređujete lične i poslovne vještine, jer kao osoba na liderskoj poziciji, uvijek treba da donosite najbolje odluke za svoju kompaniju.

Studiranjem na profilu Finansijski menadžment na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, obezbijeđujete sebi vještine za uspješno vođenje novčanih tokova čitavog preduzeća, kao i za uspješnu kontrolu finansija i prometa novca.

Na taj način ćete znati kako najbolje da utičete na siguran profit u poslovanju.

Zašto su finansijski menadžeri toliko uticajni?

Uz profil Finansijski menadžment, naučićete kako da kontrolišete finansije na najbolji način, da utičete na profitabilnost poslovanja, da budete osoba koja će znati kako da utiče na visinu profita preduzeća.

Obezbijedićete sebi kvalitetne osobine rukovođenja, strategije i analize. Postaćete stručnjak koji zna da donosi prave odluke u ključno vrijeme, za koga će svi govoriti da je pouzdan i sistematičan, na koga će svi moći da se oslone i koga će svi cijeniti. Samim tim, to će vas postaviti visoko na ljestvici poslovanja, pa ćete imati visoku zaradu i odlične uslove za rad.

Pogledajte detaljan plan i program za stručno usavršavanje na profilu Finansijski menadžment >>

 

Finansije na prvom mjestu zahtijevaju određene tehničke vještine kao što je kreiranje strategije za ulaganje u razvoj, određivanje obima i načina ulaganja, kreiranje i rukovođenje fondovima za ulaganje, kontrolisanje troškova sa ciljem povećanja profita.

Sve to ima za cilj da stručnjak koji vodi finansije jednog preduzeća donosi odluke koje će direktno donositi profit. Upravo zato smo se fokusirali da našim studentima obezbijedimo vještine rukovođenja finansijskim izvještajima i analizama.

Ne samo da ćete znati računovodstvo i knjigovodstvo, već ćete biti spremni da kreirate, analizirate i koristite finansijska dokumenta na nivou menadžera. Znaćete da procijenite, na osnovu prethodnog stanja, koje odluke bi trebalo donositi ubuduće, kako bi vaše preduzeće ostvarilo još veću zaradu.

Koje vještine i znanja ćete savladati?

Kako biste što brže i efikasnije stekli vještine koje će vas podići na lidersku ljestvicu, osmislili smo studijski program na profilu Finansijski menadžment koji se sastoji iz dva ciklusa.

Savladaćete metode za finasiranje različitih vrsta resursa u okviru preduzeća, kako biste odmah naučili da kontrolišete cjelokupne finansije, da pratite tokove novca u nekoj firmi, odnosno da primetite za šta se sve troši novac. Sve ovo saznaćete u okviru prvog ciklusa.

U okviru drugog ciklusa, naučićete kako da na najbolji način donosite važne finansijske odluke. Kreiraćete vrijednost samog preduzeća i znaćete kako da reagujete na rizike, što je jedna od najvažnijih sposobnosti odličnog finansijskog stručnjaka.

Sve to ćete znati da primijenite u velikim, dobrostojećim preduzećima, malim i srednjim preduzećima, kao i onim čije poslovanje zahtjeva finansijski preporod.

Grupe vještina i znanja za finansije koje ćete steći studiranjem na ovom profilu su:

 • Istraživanje tržišta
 • Bankarsko poslovanje i platni promet
 • Spoljnotrgovinsko poslovanje
 • Upravljanje investicijama
 • Organizacioni dizajn

U toku studiranja, steći ćete jednu od najkompleksnijih vještina u okviru finansijskog menadžmenta, kao što je četvorostepena obrada finansijskih izvještaja, koja je izazov i dugogodišnjim finansijskim stručnjacima. Pre svega, mislimo na analizu poslovne strategije, kao i analizu računovodstva i knjigovodstva, analizu bilansa stanja, uspjeha i priliva novca. Što je veoma važno, znaćete da predviđate!

Vaše najvažnije prednosti nakon završetka studiranja biće:

 • Razumijećete finansije preduzeća i kako da ih kontrolišete u okviru korporativnih finansija
 • Pratićete svakodnevno kako tržište utiče na profitabilnost poslovanja Vašeg preduzeća i znaćete šta uraditi u vezi sa tim
 • Vodićete finansije preduzeća na način koji održava najmanji nivo troškova
 • Moći ćete da vodite finansije preduzeća na način koji obezbijeđuje najveći profit
 • Upravljaćete finansijskim rizicima. Znaćete da reagujete na tržišne promjene, tako da preduzeće ne izgubi novac zbog pogrešnih ulaganja
 • Donosićete profitabilne odluke o ulaganjima
 • Berzansko poslovanje i portfolio menadžment: znaćete kako da iskoristite berzu za dobrobit Vašeg preduzeća

Gdje ćete moći da radite?

Svoja znanja i vještine finansijkog stručnjaka možete da primijenite u širokom spektru poslovnih situacija i u kompanijama svih specijalnosti. Posle studiranja na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju, bićete spremni da vodite finansije bilo kog preduzeća.

Bez obzira da li kompanija u kojoj se zaposlite broji 15 zaposlenih ili 1500 sa prometom koji se mjeri u desetinama miliona evra godišnje, bićete sposobni da primjenite svoja znanja uspješno i da u svakom trenutku znate koju odluku treba donijeti.

Po završetku strudijskih programa Visoke škole za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, studenti stiču zvanja diplomiranog ekonomiste sa 180 ECTS bodova, odnosno diplomiranog ekonomiste sa 240 ECTS bodova.

Na vama je odluka da li želite da ostvarite svoje želje i ambicije u finansijama i budete na rukovodećim pozicijama finansijskog sektora najboljih kompanija.

Učite od kuće ili sa posla

Za sve studente koji zbog obaveza ne mogu redovno dolaziti na nastavu, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo osmislila je jedinstvenu e-learning tehnologiju, koja im obezbijeđuje pohađanje nastave na daljinu po najvišim standardima kvaliteta obrazovanja.

Zahvaljujući softverski podržanoj nastavi, možete da slušate predavanja preko interneta, čitate materijale, rješavate testove i zadatke, radite sa profesorima i konsultantima, kao i kada ste u učionici.