E-učenje

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo koristi naprednu, jedinstvenu platformu za podršku učenju da svojim studentima olakša studiranje.

Platforma za podršku učenju je osmišljena kao dodatni resurs za savladavanje nastavnog gradiva, gde studenti svoje znanje samostalno dopunjuju kroz multimedijalne materijale, testove za vježbanje i komunikaciju sa nastavnicima preko interneta (chat sesije), čime je sticanje znanja maksimalno olakšano. Platforma je napravljena po uzoru na najbolje svjetske platforme, svakodnevno se mijenja razvojem informacionih tehnologija i studentima omogućuje najbolje uslove za njeno korišćenje.

ONLINE KURSEVI

Za svaki predmet na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo postoji odgovarajući online kurs na platformi koji možete da koristite kao dodatni resurs za učenje i savladavanje gradiva. Oni predstavljaju opširniji, dodatni online materijal, podijeljen na module i jedinice. Sadrži veliki broj nastavnih elemenata, tekstova, testova, multimedijalnih elemenata u audio i video formatu.

VIDEO PREDAVANJA

Na platformi za podršku učenju možete pratiti i video predavanja o ključnim temama iz nastavnog programa koje su profesori smatrali posebno važnim i za čije je razumijevanje od strane studenata obično trebalo najviše vremena i napora. Snimljena predavanja su postavljena uz odgovarajuće lekcije iz kurseva i materijalima za dodatno učenje.

ONLINE SISTEM TESTIRANJA 

Kako ćete najefikasnije da provjerite sopstveno znanje? Uradićete jedan od mnogih online testova koji postoje u našoj bazi. Za svaki predmet na studijama postoji velika kolekcija testova, podijeljena u više grupa, sa više stotina pitanja. Provjerićete znanje nakon lekcije i nakon cijele oblasti. Sistem će automatski obračunati procenat, broj poena i ukazati na greške koje ste napravili, kako biste se vratili kroz lekciju i ponovo prešli taj dio gradiva.

CHAT KONSULTACIJE SA PROFESORIMA 

Još jedna prednost studiranja na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo su i chat konsultacije sa profesorima. Na ovaj način postoji dodatni kanal za komunikaciju u realnom vremenu i mogućnost za postavljanje pitanja svim profesorima. Takođe, imate mogućnost da pratite listing održanih konsultacija koje vam mogu biti dragocjen izvor informacija u slučaju da ste neke propustili.

SISTEM UČENJA

Pristup platformi za podršku učenju studentima je na raspolaganju 24h dnevno, 7 dana u nedelji. Student sam određuje vrijeme kada želi da pristupa sistemu i uči u skladu sa svojim ostalim obavezama i aktivnostima. Za učenje na raspolaganju stoje različite vrste elemenata u zavisnosti od prirode i tipa predmeta:

 • pregledavanje pripremljenih video snimaka sa predavanja,
 • preslušavanje audio zapisa,
 • čitanje online tekstova,
 • čitanje pripremljenih pdf materijala za svaku lekciju,
 • ppt prezentacije i sve druge elemente koje predmetni profesor postavi, shodno prirodi kursa,
 • test za provjeru znanja, kao i testovi po svakoj pređenoj oblasti.

SISTEM KOMUNIKACIJE I OBAVJEŠTENJA 

Sistem komunikacije i obavještavanja pruža punu interaktivnost svih učesnika u procesu studiranja na daljinu, kroz elemente sinhrone i asinhrone komunikacije putem:

 • sistema ličnih i sistemskih poruka u DLS-u,
 • postovanja na forumu,
 • učešćem na chatu realizovanom unutar DLS-a,
 • slanja ličnih poruka kroz DLS kao vid realizacije interakcije sa korisnikom na nivou 1-1,
 • slanja grupnih poruka kroz DLS kao vid realizacije interakcije sa korisnicima na nivou 1 prema više,
 • obavještavanje o održavanju konsultacija u prostorijama škole za svaki predmet više puta u toku semestra,
 • slanja sistemskih poruka čime korisnici automatski dobijaju poruke o svim dodijeljenim kursevima, otključanim modulima, dodijeljenim testovima, osvojenim poenima i dr.
 • slanja sistemskih poruka čime nastavnici i saradnici automatski dobijaju poruke o svim pristiglim radovima, postavljenim pitanjima, kompletiranim zadacima, urađenim testovima i dr.
 • razmjene fajlova izmedju korisnika direktno kroz sistem
 • dodijele kredita (poena) korisnicima za odrađene obaveze
 • otključavanja/zaključavanja modula u cilju vođenja korisnika kroz kurs
 • slanja vijesti i obavještenja korisnicima putem mailing liste, obavještenje o svim novim porukama i aktivnostima student dobija automatski pri svakom logovanju na sistem.

ULOGA I DINAMIKA E-UČENJA 

Platforma za podršku učenju na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo se koristi kao softverska podrška učenju i dodatni resurs za pristup materijalima za učenje.

Student sam bira dinamiku i vrijeme učenja, što znači da nije u obavezi da prati sve predmete istovremeno. Predmeti se sastoje iz određenog broja nastavnih modula, čije otvaranje i praćenje je vremenski proizvoljno od strane svakog studenta. Završetak rada iz pojedinih predmeta nije vezano za ostale predmete iz tog semestra. Preporuka je da student paralelno sa izvođenjem nastave na tradicionalan način, prati i gradivo platforme za podršku učenju.

 

Uputstva za uspješnu poslovnu karijeru

Pripremili smo vam knjigu sa savjetima za poslovni uspjeh, napredovanje i visoku zaradu, bez obzira čime se bavite. Preuzmite knjigu »