• Home
  • Doživotna garancija znanja

Doživotna garancija znanja

Otvorena vrata za sve sadašnje i bivše studente

Završeno školovanje je veoma važan, ali ne i jedini korak u izgradnji uspješne karijere. Znanje svakodnevno zastarijeva, a stalni napredak nauke i tehnologije nudi nam mogućnosti za nova usavršavanja. Dok god smo radoznali i željni znanja, možemo i treba da se usavršavamo i napredujemo. U tome je ključ uspjeha!

Zato vam je u Visokoj školi za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo uvijek pružena mogućnost da se usavršavate. Ne prestajemo da brinemo o svojim studentima i nakon 3. ili 4. godine studija, ali i nakon sticanja diplome. Vrata ITEP visoke škole otvorena su za naše bivše i sadašnje studente.

Zastupamo ideju o doživotnom učenju i obrazovanju za koju se zalaže cijeli razvijeni svijet, pa svojim studentima pružimo resurse za stalno učenje i napredovanje, kako bi njihova karijera uvijek išla uzlaznom putanjom.

► Ukoliko želite da se podsjetite gradiva, razjasnite nedoumice u vezi sa nečim što ste učili tokom školovanja, a potom zaboravili, profesori će vam rado izaći u susret i objasniti sve što je potrebno. Bilo kada, sutra ili sljedeće godine, posjetite bilo koje predavanje na Visokoj školi za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo. Saznajte ili obnovite ono što vas zanima. Na taj način, možete se usavršavati iz različitih oblasti kad god se za tim pojavi potreba.

► Kroz partnerstvo sa najuspješnijim domaćim i stranim kompanijama, ITEP visoka škola i Centar za razvoj karijere studentima obezbjeđuju lakše zaposlenje ili napredovanje u poslu. Broj partnera sa kojima sarađujemo neprekidno raste, zahvaljujući našem ambicioznom timu.

► Studenti Visoke škole za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo tokom školovanja, ali i po diplomiranju, imaju mogućnost prisustvovanja velikom broju seminara, koje Centar za razvoj karijere organizuje u Bosni i Hercegovini, kao i da putem live streama prate seminare organizovane u svim ostalim zemljama. Stručni seminari Centra za razvoj karijere imaju za cilj da vaše lične i poslovne vještine podignu na još viši nivo i omoguće vam da uspješno upravljate sopstvenom karijerom. Predavači i treneri na ovim seminarima su stručnjaci iz različitih oblasti poslovanja koji će prenijeti svoja znanja studentima naše škole.

► Pravilan odabir posla kojim ćemo se baviti podjednako je bitan kao i trud i vrijeme koji ulažemo u učenje. Pogrešan izbor nas može koštati. ITEP visoka škola je zato oformila tim i metodologiju koja studentima omogućava da donose dobre karijerne odluke i odaberu odgovarajuće zanimanje.

Naši studenti imaju odgovoran zadatak da uče i pokažu interesovanje za napredovanje. Mi smo tu da se postaramo da svoje ciljeve ostvare na najuspješniji mogući način, čineći im uvijek dostupnim svježe izvore znanja.

Uputstva za uspješnu poslovnu karijeru

Pripremili smo vam knjigu sa savjetima za poslovni uspjeh, napredovanje i visoku zaradu, bez obzira čime se bavite. Preuzmite knjigu »