• Home
  • Doživotna garancija znanja

Doživotna garancija znanja

Otvorena vrata za sve sadašnje i bivše studente

Završeno školovanje je veoma važan, ali ne i jedini korak u izgradnji uspješne karijere. Znanje svakodnevno zastarijeva, a stalni napredak nauke i tehnologije nudi nam mogućnosti za nova usavršavanja. Dok god smo radoznali i željni znanja, možemo i treba da se usavršavamo i napredujemo. U tome je ključ uspjeha!

Zato vam je u Visokoj školi za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo uvijek pružena mogućnost da se usavršavate. Ne prestajemo da brinemo o svojim studentima i nakon 3. ili 4. godine studija, ali i nakon sticanja diplome. Vrata ITEP visoke škole otvorena su za naše bivše i sadašnje studente.

Zastupamo ideju o doživotnom učenju i obrazovanju za koju se zalaže cijeli razvijeni svijet, pa svojim studentima pružimo resurse za stalno učenje i napredovanje, kako bi njihova karijera uvijek išla uzlaznom putanjom.

► Ukoliko želite da se podsjetite gradiva, razjasnite nedoumice u vezi sa nečim što ste učili tokom školovanja, a potom zaboravili, profesori će vam rado izaći u susret i objasniti sve što je potrebno. Bilo kada, sutra ili sljedeće godine, posjetite bilo koje predavanje na Visokoj školi za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo. Saznajte ili obnovite ono što vas zanima. Na taj način, možete se usavršavati iz različitih oblasti kad god se za tim pojavi potreba.

► Kroz partnerstvo sa najuspješnijim domaćim i stranim kompanijama, ITEP visoka škola i Centar za razvoj karijere studentima obezbjeđuju lakše zaposlenje ili napredovanje u poslu. Broj partnera sa kojima sarađujemo neprekidno raste, zahvaljujući našem ambicioznom timu.

► Studenti Visoke škole za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo tokom školovanja, ali i po diplomiranju, imaju mogućnost prisustvovanja velikom broju seminara, koje Centar za razvoj karijere organizuje u Bosni i Hercegovini, kao i da putem live streama prate seminare organizovane u svim ostalim zemljama. Stručni seminari Centra za razvoj karijere imaju za cilj da vaše lične i poslovne vještine podignu na još viši nivo i omoguće vam da uspješno upravljate sopstvenom karijerom. Predavači i treneri na ovim seminarima su stručnjaci iz različitih oblasti poslovanja koji će prenijeti svoja znanja studentima naše škole.

► Pravilan odabir posla kojim ćemo se baviti podjednako je bitan kao i trud i vrijeme koji ulažemo u učenje. Pogrešan izbor nas može koštati. ITEP visoka škola je zato oformila tim i metodologiju koja studentima omogućava da donose dobre karijerne odluke i odaberu odgovarajuće zanimanje.

Naši studenti imaju odgovoran zadatak da uče i pokažu interesovanje za napredovanje. Mi smo tu da se postaramo da svoje ciljeve ostvare na najuspješniji mogući način, čineći im uvijek dostupnim svježe izvore znanja.