Do sada poznati termini ispita u februarskom roku

I godina

Osnovi menadžmenta            18.02.2014. (utorak)  u  16h  

II godina

Strategijski menadžment     18.02.2014. (utorak)  u  16.30h 

Poslovna etika                          19.02.2014. (srijeda)  u  16h