Raspored ispita u januaru

23.1.2015. (petak):

Menadžment malih i srednjih preduzeća u 16 časova

Makroekonomija                                              u 16.30 časova

Menadžment javnog sektora                        u 16 časova

26.1.2015. (ponedeljak) u 16 časova:

Poslovna etika

27.1.2015. (utorak):

Marketing                                 u 16 časova

Radno pravo                            u 16 časova

Pravo EU                                   u 16.30 časova

Poslovna informatika            u 16 časova

28.1.2015. (srijeda):

Matematika                                                              u 16 časova

Monetarna ekonomija                                          u 16 časova

Finansijski menadžment                                     u 16 časova

Poslovna statistika                                                u 17 časova

Akcionarstvo i HOV                                               u 16 časova

Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja       u 16 časova

Međunarodni finansijski menadžment            u 16.30 časova

29.1.2015. (četvrtak):

Osnove menadžmenta                                           u 16 časova

Strateški menadžment                                           u 17 časova

30.1.2015. (petak):

Finansijska tržišta i berzanski menadžment  u 16 časova